Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Mısır zararlıları ve mısır hastalıkları, bitkiden elde edilecek verimi olumsuz yönde etkileyen ve doğru önlemler alınmadığı taktirde ciddi sorunlara yol açan faktörlerdir. Mısır, ülkemizde çeltik ve buğdaydan sonra en çok ekilen tarım bitkisidir. Bitki koruma ürünleri, mısır yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptir ve mutlaka uygun bir şekilde kullanılmalıdır Hektaş bikti koruma ürünleri sayesinde mısır bitkinizi hastalık ve zararlılardan koruyabilir, elde edeceğiniz verimi artırabilirsiniz.

Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Nasıl Mücadele Edilir?

Mısır hastalıkları ve zararlıları ile mücadelede en önemli husus, mahsule ve hastalık türüne uygun zirai tarım ilacı kullanmaktan geçer. Doğru kullanıldığı taktirde Hektaş bitki koruma ürünleri yalnızca zararlılara ve hastalıklara müdahale eder. Yani ne toprağa ne de mahsule hiçbir zarar vermez. Mısır bitkisinde ortaya çıkabilecek pek çok zararlı ve hastalık türü bulunur.

Mısır Hastalıkları

1 – Kök Çürüklüğü

Kök çürüklüğü, genellikle drenajı zayıf ve oksijen oranı düşük ağır topraklarda meydana gelir. Kök çürüklüğü hem erken dönemde hem de geç dönemde vuku bulabilir. Geç dönem çürüklüğü, erken dönem çürüklüğüne kıyasla daha ciddidir çünkü hızlı bir şekilde süreci gövde çürüklüğüne ilerletebilir. Hektaş mısır çözümlerinden CEBİR®, kök çürüklüğü hastalıkları (Phytium spp, Fusarium spp) ile mücadelede üreticilerimizin yanında.

2 – Mısır Yaprağı Yanıklığı

Mısır yaprağı yanıklığı bitkinin yaprağında, koçan sapında, koçan yaprağında ve koçanda bulunabilir. Hastalığın ilk evresinde lekeler küçüktür ve fazla göze çarpmaz. Ancak ilerleyen süreçte bu lekeler ortalama 3 – 4 cm’i bulabilir. Özellikle nemli iklimler bu hastalığın vuku bulmasına sebep olabilir. Hastalığa zamanında müdahale edilmezse, tozlanma döneminde bitkilerin ağır enfeksiyonlarla karşı karşıya kalmasına sebep olur ve %50’ye varan verim düşüklüğü gözlemlenebilir. Mısır yaprağı ve fide yanıklığı ile mücadelede Hektaş Vitavax 200 FF kullanımı önerilir.

Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Mısır Zararlıları

1 – Mısır Çizgili Yaprak Kurdu

Çizgili yaprak kurdu yumurtaları genellikle mısır yapraklarının alt kısmında bulunur. Yumurtadaki larvalar ortalama 10 ile 30 gün arasında gelişimlerini tamamlar. Gruplar halinde yaşamını sürdüren bu larvalar, bulundukları yaprağı yiyerek bitkiye zarar verirler. Önlem alınmadığı ya da alınan önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda bulundukları yaprağın tamamını tüketerek bitkinin diğer yapraklarına da sıçrayabilirler. Mısır çizgili yaprak kurdu ile mücadelede Hektaş Hekthion® 65 EM kullanımı önerilir.

2 – Mısır Yaprak Biti

Mısır yaprak bitleri yaygın görülen zararlılardan biridir. Yaprak bitleri mısırın özsüyunu emerek bitkinin kurumasına, zayıflamasına ve hatta önlem alınmadığı durumlarda tamamıyla bozulmasına sebep olurlar. Mısır yaprak bitlerinin bu denli tehlikeli olmasının temel sebebi, beslenme esnasında salgıladıkları zehirli bir maddeden kaynaklanır. Bu madde, bitkide şekil bozukluklarına ve çeşitli anormalliklere yol açar. Mısır yaprak biti ile mücadelede Hektaş Maestro 5 EC kullanımı önerilir.

3 – Bozkurt (Agrotis)

Mısır bitkisinde görülen yaygın zararlılardan biri de Bozkurt’tur. Olgun bozkurt larvaları ortalama 5 CM büyüklüğüne erişebilirler. Larvalar özellikle genç mısır bitkilerinde boy göstererek, mısır kök boğazını tahrip ederler. Gerekli önlem alınmadığı taktirde bozkurtlar mısır kök boğazını kemirerek bitkinin kırılmasına ve kurumasına sebep olur. Bozkurt ile mücadelede Hektaş Maestro 5 EC kullanımı önerilir.

4 – Mısır Koçan Kurdu

Mısır bitkisinde yaygın görülen diğer bir zararlı mısır koçan kurdudur. Mücadelesi ve tespiti kolay olsa da mısır bitkisine ciddi zararlar verebilir. Koçan kurtları, koçanlarda delikler açarak koçan içerisinde galeriler oluştururlar. Uzun vadede koçanların içerisini tamamen boşaltarak ciddi bir ürün kaybına yol açabilirler. Mısır koçan kurdu ile mücadelede Hektaş Capito kullanımı önerilir.

 

Mısır Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele

Mısırda Yabancı Ot Mücadelesi

Mısır, çevresel faktörlerden kolaylıkla etkilenebilen ve yabancı otlardan zarar görebilen bir bitkidir. Bu sebepten mısır ekimi öncesinde mutlaka tarlanızı yabancı otlardan tamamıyla temizlemeli ve ekim sonrasında da yabancı otlarla mücadele için uygun bitki koruma ürününü kullanmalısınız. Hektaş Monett, mısır yabancı ot mücadelesi için özel olarak geliştirilen bir üründür ve mısıra zarar verebilecek potansiyel tüm yabancı otlarla mücadelede kullanılabilir. Toprak altı ilaçlaması için ise Lescano® ve çıkış sonrasında Piura®-P ilaçları uygulanabilir.