Maestro 5 EC

Maestro 5 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Lambda-cyhalothrin

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt,5 lt, 250 ml

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontakt ve mide yolu ile etkili, ani ve kalıcı etkiye sahiptir. Uygulamadan kısa bir süre sonra olan yağışlardan etkilenmez. Diğer sentetik piretroit grubu ilaçlardan etkinlik ve kontrol ettiği zararlı açısından farklıdır.

Uygulama Şekli

Pamukta Yeşilkurta karşı; rastgele seçilen 3 metre sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta İki Noktalı Kırmızı Örümceklere karşı uygulama zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesinde 5, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelisinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundururak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ Salkım Güvesine karşı; Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin – uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün – derece, alacakaranlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15°C üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün – derece, 3. dölde 1047 gün – dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcında olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verililr, her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçan kurduna karşı; ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Ekin kanbur böceğinde; yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Antepfıstığı – Antepfıstığı psillidi: Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Zeytin Güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir, ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne 1 ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı ‘yumurta + larva’ olduğunda ilaçlama yapılır.
Lahana yaprak güvesine karşı; tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her on adımda 1 bitki kontrol edilir, zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Maestro 5 EC Zeytin
Zeytin güvesi (Prays oleae)
15 ml / 100 lt su larva 3 gün
Maestro 5 EC Şekerpancarı
Kalkan böcegi (Cassida spp.)
25 ml / da nimf ve ergin 3 gün
Maestro 5 EC Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
150 ml / da larva, yumurta 7 gün
Maestro 5 EC Pamuk
kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
50 ml / da nimf ve ergin 7 gün
Maestro 5 EC Mısır
yaprakbiti (Rhopalosiphum maidis)
75 ml/da (nimf, ergin) 14 gün
Maestro 5 EC Mısır
Mısır kurdu (Ostrina nubilalis)
30 ml / da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14 gün
Maestro 5 EC Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.)
30 ml / da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama 14 gün
Maestro 5 EC Mısır
Bozkurt (Agrotis spp.)
50 ml / da larva 14 gün
Maestro 5 EC Lahana
Lahana güvesi (Plutella spp.)
25 ml / da larva 2 gün
Maestro 5 EC Fındık
Fındık kurdu (Curcilio nucum)
50 ml / da ergin 7 gün
Maestro 5 EC Elma
Elma iç kurdu
20 ml / 100 lt su larva 3 gün
Maestro 5 EC Elma
Elma ağ kurdu (Hyponomeuta spp.)
10 ml / 100 lt su larva 3 gün
Maestro 5 EC Domates
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
50 ml / da larva 3 gün
Maestro 5 EC Buğday
Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp.)
30 ml/da ergin 14 gün
Maestro 5 EC Buğday
Süne (Eurygaster integriceps)
20 ml / da (Tüm nimf dönemleri) 14 gün
Maestro 5 EC Buğday
Hububat Hortumlu böceği
25 ml / da ergin 14 gün
Maestro 5 EC Buğday
Ekin kambur böcegi (Zabrus spp.)
50 ml / da larva 14 gün
Maestro 5 EC Bağ*
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
20 ml /100 lt su larva 7 gün
Maestro 5 EC Bağ*
Bozkurt (Agrotis spp.)
30 ml /100 lt su larva 7 gün
Maestro 5 EC Badem
badem içkurdu (Eurytoma amygdali)
50 ml/100L su 3 gün
Maestro 5 EC Ayva
elma içkurdu (Cydia pomonella)
20 ml/100L su, larva 3 gün
Maestro 5 EC Armut
elma içkurdu (Cydia pomonella)
20 ml/100L su, larva 3 gün
Maestro 5 EC Antepfıstığı
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
20 ml / 100 lt su nimf 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

50 g/l Lambda-cyhalothrin

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 lt,5 lt, 250 ml

Bitki Adı

Antepfıstığı, Armut, Ayva, Badem, Bağ*, Buğday, Domates, Elma, Fındık, Lahana, Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Zeytin

Etmen Adı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), badem içkurdu (Eurytoma amygdali), Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana), Ekin kambur böceği (Zabrus spp.), Elma ağ kurdu (Hyponomeuta spp.), Elma iç kurdu, Fındık kurdu (Curcilio nucum), Hububat Hortumlu böceği (Pachytychius hordei), Kalkan böceği (Cassida spp.), kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Lahana güvesi (Plutella spp.), Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.), Mısır kurdu (Ostrina nubilalis), Süne (Eurygaster integriceps), Toprak pireleri (Phyllotreta spp., Psylliodes spp.), yaprakbiti (Rhopalosiphum maidis), Zeytin güvesi (Prays oleae)