HEKTAŞ MAESTRO® 5 EC

HEKTAŞ MAESTRO® 5 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/L Lambda-cyhalothrin

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 250 ml, 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İki noktalı kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır. Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Elma, armut ve ayvada elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayvada tahmin ve uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğdayda ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Buğdayda toprak pirelerine karşı mücadeleye m2’de ortalama 15 ve daha fazla ergin böcek görüldüğünde başlanır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahanada yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Fındıkta fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Fındıkta fındık filiz güvesine karşı fındık filiz güvesi ile bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye gerek olup olmadığına karar verilmelidir. Bu amaçla 1-10 dekar olan bahçelerde 10 ocak, 11-30 dekar olan bahçelerde 20 ocak, 30 dekardan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından onar yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı %15 olduğunda kimyasal mücadeleye karar verilir. Larvaların erkek organlara veya kozalaklara göç ettiği yaprak döküm başlangıcına (eylül sonları) kadar uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Bademde badem içkurduna karşı ilk erginler görüldüğünde birinci uygulama yapılır. Ergin çıkış süresi, bitki koruma ürününün etki süresi ve ergin çıkış süresince meyvelerin sertleşme durumuna göre ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duyulabilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk * Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/da larva ve yumurta 7 gün
** İkinoktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/da nimf ve ergin
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, larva 3 gün
Elma ağ kurdu

(Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su larva
Bağ*** Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml/100 L su, larva 7 gün
Bozkurt (Agrotis spp.) 30 ml/100 L su, larva
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da, larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün
Bozkurt

(Agrotis spp.)

50 ml/da larva
Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

30 ml/da larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Yaprakbiti

(Rhopalosiphum maidis)

75 ml/da ergin, nimf
Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da larva ve ergin 3 gün
Buğday Süne

(Eurygaster spp.)

20 ml/da

(1.-3. ve 4.-5. dönem nimf)

14 gün
Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

50 ml/da larva

Yüzey ilaçlaması

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

25 ml/da ergin
Toprak pireleri

(Phyllotreta spp., Psylliodes spp.)

30 ml/da ergin
Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da larva 3 gün
Antep fıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su nimf 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi (Çiçekte)

(Prays oleae)

15 ml/100 L su larva 3 gün
Lahana Lahana yaprakgüvesi

(Plutella maculipennis)

25 ml/da, larva 2 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 50 ml/da, ergin 7 gün
Fındık filizgüvesi

(Gypsonoma dealbana)

30 ml/da ilkbahar nesli 3 gün
Fındık filizgüvesi

(Gypsonoma dealbana)

30 ml/da, larva hasat sonrası 3 gün
Şekerpancarı Kalkan böcekleri

(Cassida spp.)

25 ml/da nimf ve ergin 3 gün
Armut Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su, larva 3 gün
Ayva Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, larva 3 gün
Badem Badem iç kurdu

(Eurytoma amygdali)

50 ml/100 L su 3 gün

* Akdeniz Bölgesi’nde kullanılmaz.
** Sadece Ege Bölgesi’nde kullanılır.
*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.