Monett

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 37,5 g/l Mesotrione +15 g/l Nicosulfuron

Formulasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj : 1l , 5 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Monett® mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır. Monett esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur. İlacın etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi ihbitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda yabancı otların büyümesi ve faaliyetleri hızla durur. İlaçlamalarda ilk belirtiler bir hafta içinde ortaya çıkar 15-20 gün içinde yabancı otlar tamamen ölür.

Monett sadece mısırda kullanılabilen bir yabancı ot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması önerilmez. Tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise, hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye, bakla ekimi Monett uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler

Uygulama Şekli

İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. İlaçlamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Monett diğer sulfonylure’li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardaşık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitler ile karıştırılmamalıdır ve organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanılmamalıdır. Organik fosforlu bir insektisit ile mısırda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Monett kullanılmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübreler ile karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Monett Mısır
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
300 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Tarla sarımsağı (Convolvulus arvensis)
300 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Sirken (Chenopodium album)
200 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
300 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
200 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Kanyaş (Sorghum halepense)
250 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
İmam kavuğu (Abutilon theophrasti)
200 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
200 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde
Monett Mısır
Benekli darıcan (Echinochloa colona)
200 ml / da çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

37,5 g/l Mesotrione +15 g/l Nicosulfuron

Formulasyon

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj

1 l, 5 l

Bitki Adı

Mısır

Etmen Adı

Benekli darıcan (Echinochloa colona), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), İmam kavuğu (Abutilon theophrasti), Kanyaş (Sorghum halepense), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Sirken (Chenopodium album), Tarla sarımsağı (Convolvulus arvensis), Yabani bamya (Hibiscus trionum)