MONETT®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 37,5 g/l Mesotrione + 15 g/l Nicosulfuron

Formulasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

İlaçlama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. İlaçlamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM:

Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise, hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak Işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye, bakla ekimi Monett uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Monett diğer sulfonylure’li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Mısır bitkisinde fitotoksite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitler ile karıştırılmamalıdır ve organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanılmamalıdır. Organik fosforlu bir insektisit ile mısırda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Monett kullanılmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübreler ile karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmasına gerek yoktur.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
 

 

 

 

 

Mısır

İmampamuğu (Abutilon theophrastii)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

200 ml/da

Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6

yapraklı dönemde.

Kanyaş (Sorghum halepense) 250 ml/da

Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6

yapraklı dönemde.

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Yabani bamya (Hibiscus trionum)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

300 ml/da

Çıkış sonrası, yabancı otlar 2-6

yapraklı dönemde.