Hekthion 65 EM

Hekthion 65 EM

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 650 g/l Malathion

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 lt, 250 ml

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontakt, mide zehiri ve buhar etkili organik fosforlu bir insektisittir. Akarisit etkisi de vardır.

Uygulama Şekli

Bağda unlu bite karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlu bit’in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.
Susam güvesine karşı zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Fasulyede fasulye kapsül kurduna karşı yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.
Kayısıda şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.
Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve metrekarede en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.
Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 metre sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.
Pamukta pamuk çizgili yaprak kurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.
Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprak biti saptandığında uygulama önerilir.
Pamukta yaprak pirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre: Pamuk, sebze, bağ, susam ve soyada 7 gün.

Detaylı Tablo Bilgisi

* : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hekthion 65 EM Susam
Susam güvesi (Antigastra catalaunalis)
100 ml/da Larva 7 gün
Hekthion 65 EM Soya Fasulyesi
Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula)
170 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Hekthion 65 EM Soya Fasulyesi
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua)
250 ml/da, larva 7 gün
Hekthion 65 EM Pamuk
Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii)
100 ml/da, ergin, nimf 7 gün
Hekthion 65 EM Pamuk
Pamuk yaprak pireleri (Emposca decipiens, Asymmetrasca decendens)
170 ml/da, nimf, ergin 7 gün
Hekthion 65 EM Pamuk
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua)
250 ml/da, larva 7 gün
Hekthion 65 EM Mısır
Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua)
200 ml/da larva 7 gün
Hekthion 65 EM Mısır
Ambar zararlıları (S. Oryzae)
200 ml/100 m2 alana Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 65 EM Kayısı
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)
150 ml/100 L su, larva 7 gün
Hekthion 65 EM Hububat
Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı
200 ml/100 m2 alana Ürün depoya konmadan 20-25 gün evvel
Hekthion 65 EM Haşhaş
Kök kurdu (Ceutorhynchus denticulatus)
200 ml/ 100 lt. su Ergin 7 gün
Hekthion 65 EM Fasulye
Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella)
200 ml/da, larva 7 gün
Hekthion 65 EM Domates
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
200 ml/da, larva 7 gün
Hekthion 65 EM Bağ*
Ünlu bit (Planococcus citri)
150 ml/ 100 lt. su Tüm dönemlerde 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

650 g/l Malathion

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 lt, 250 ml

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Fasulye, Haşhaş, Hububat, Kayısı, Mısır, Pamuk, Soya Fasulyesi, Susam

Etmen Adı

Ambar zararlıları (S. Oryzae), Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı, Fasulye kapsül kurdu (Etiella zinckenella), Kök kurdu (Ceutorhynchus denticulatus), Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua), Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii), Pamuk yaprakpiresi (Empoasca decipiens), Pis kokulu yeşil böcek (Nezara viridula), Şeftali güvesi (Anarsia lineatella), Susam güvesi (Antigastra catalaunalis), Ünlu bit (Planococcus citri), Yeşilkurt (Heliothis viriplaca)