Ortaklık Yapısı

SERMAYE DAĞILIMI

SERMAYE DAĞILIMI
Sermaye Hissesi (TL.) Sermaye % Payı
Ordu Yardımlaşma Kurumu: 122.458.564,44 53,81
Halka Açık: 105.112.535,7 46,19
TOPLAM 227.571.100,14 100,00
Kayıtlı Sermaye: 400.000.000,00 TL
Ödenmiş Sermaye: 227.571.100,14 TL