Ortaklık Yapısı

SERMAYE DAĞILIMI

SERMAYE DAĞILIMI
Sermaye Hissesi (TL.) Sermaye % Payı
Ordu Yardımlaşma Kurumu: 505.843.050,97 58,82
Halka Açık: 354.156.949,03 41,18
TOPLAM 860.000.000 100
Kayıtlı Sermaye: 3.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye: 860.000.000 TL