Ortaklık Yapısı

SERMAYE DAĞILIMI

SERMAYE DAĞILIMI
Sermaye Hissesi (TL.) Sermaye % Payı
Ordu Yardımlaşma Kurumu 1.400.773.362,2 55,37
Halka Açık 1.129.226.637,8 44,63
TOPLAM 2.530.000.000 100
Kayıtlı Sermaye 3.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye 2.530.000.000 TL