LESCANO®

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 312,5 g/l S-metolachlor + 187,5 g/l Terbuthylazine

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Lescano® mısır ve ayçiçeği tarlalarında birçok tek yıllık geniş ve dar yapraklı yabancı otların kontrolünde, çıkış öncesi başarıyla kullanılan sistemik bir yabancı ot ilacıdır. Bileşimindeki Terbuthylazine aktif maddesiyle fitosistem II’deki fotosentezi durdurur, diğer etken madde S-metolachlor ise hücre bölünmesine durdurarak yabancı otların kontrolünü sağlar. Yaprak, sürgün ve kökler ile ksilem ve floem iletim demetleri aracılığıyla süratle bitki içinde taşınır ve kısa sürede yabancı otları kontrol altına alır. Tüm yabancı otların ölmesi ise iki haftayı bulabilir. İki etki mekanizmasına sahip olan Lescano® gerek ani etkisi gerekse topraktaki rezidüel etkisi sayesinde geniş bir etki spekturumuna sahiptir.

Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Lescano®’dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, yabancı ot vs. içermemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.

Mısır: Ekim yapıldıktan sonra, mısır ve yabancı otlar çimlenip toprak yüzüne çıkmadan önce (ekimden sonra en geç 5 gün içinde) toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlama alçak tazyikli bir aletle yapılmalı ve dekara 30-50 litre su kullanılmalıdır.

Ayçiçeği: Önerilen dozdaki ilaçla hazırlanan karışım, keseksiz ve hafif nemli ayçiçeği tarlasına henüz çimlenme olmadan dekara 30-40 litre su ile düşük tazyikle atılmalıdır.

Diğer Bilgiler

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardına tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok azda olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilir.

Münavebe bitkisi olarak 15 cm derinlikte toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, arpa, patates ekilebilir ve sebze (fide) dikilebilir.

Ayçiçeği, soya, yer fıstığı, kanola ekimi ürün hasadına müteakip 3 ay sonra 15 cm derinlikte toprak işlemesinden sonra yapılabilir.

Şeker pancarı, bezelye, nakla ve sebze (tohum) ekimi ürün hasadına müteakip 9 ay sonra 15 cm derinlikte toprak işlemesinden sonra yapılabilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır * Domuz pıtrağı

Horoz ibiği

Köpek üzümü

Sirken

(Xanthium strumarium)

(Amaranthus albus)

(Solanum nigrum)

(Chenopodium album)

500 ml/da

Çıkış öncesi

56 gün
Ayçiçeği Sirken

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

Darıcan

Kara pazı

(Chenopodium album)

(Amaranthus retroflexus)

(Echinochloa crusgalli)

(Atriplex spp.)

400 ml/da

Çıkış öncesi

* Süs (Hint) mısırında kullanılmaz.