Şirket Değerleri

Şirket Değerleri

DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
 • Üstün İş Ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde dürüst ve  açık olmak.
 • Çevreye ve Topluma Saygı: Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.
 • Kaynak Yönetimi ve Verimlilik: Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak
 • Katılımcı Yönetim Anlayışı: Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına katılımı en üst planda tutan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.
 • Takım Çalışması: Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak,  Ben değil biz bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek
 • Hektaş olarak; Ana hissedarımız OYAK’ının misyon, vizyon ve değerleri altında çalışmak.

 

OYAK DEĞERLERİ

 • Dürüstlük ve Şeffaflık
 • Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik
 • Rekabet ve Adalet
 • Yaratıcılık ve Mükemmeliyet
 • Karşılıklı Saygı ve Sevgi
 • Üye ve Çalışanların Mutluluğu