Vitavax 200 FF

Vitavax 200 FF

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Carboxin + 200 g/L Thiram

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 200 L, 1 L, 5 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Geniş ölçüde toprak ve tohumdan kaynaklanan hastalıkları kontrol eden, sistemik etkili tohum ilacıdır.

Uygulama Şekli

Tohum ilaçlamasında, tohumluk tavsiye edilen dozda ilaçlanmalı ve her bir tohumluğun ilaç zerreleri ile tamamen bulaşması sağlanmalıdır. İlaçlamalar özel ekipmanlar ile yapılacaksa aletin kullanma talimatına göre kalibrasyon yapılmalıdır. Vitavax 200 FF tohumla doğrudan karıştırılabildiği gibi, su ile karıştırmak sureti ile de uygulanabilir. Bunun için ilaçlanacak tohumun cinsi ve ilaçlama şekli önemlidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Asit ve kuvvetli alkaliler hariç diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Islanabilir toz ilaçlar ile birlikte kullanılacak ise, önce ıslanabilir toz ilaç su içinde eritildikten sonra Vitavax 200 FF ile karıştırılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU
Vitavax 200 FF Pamuk
Fide kök çürüklüğü (Fusarium spp.)
400 ml / 100 kg tohuma (delinte edilmiş pamuk tohumuna), 500 ml / 100 kg tohuma (az havlı pamuk tohumuna), 600 ml / 100 kg tohuma (çok havlı pamuk tohum)
Vitavax 200 FF Mısır
Tohum ve kök çürüklüğü, Fide yanıklığı (Fusarium verticillioides, Fusarium moniliforme)
250 ml / 100 kg mısır tohumu
Vitavax 200 FF Buğday
Tahıl fide yanıklığı, Kök ve kök boğazı çürüklüğü
300 ml / 100 kg tohuma
Vitavax 200 FF Buğday
Sürme
300 ml / 100 kg tohuma
Vitavax 200 FF Buğday
Rastık (Ustilago nuda var. Tritici)
300 ml / 100 kg tohuma
Vitavax 200 FF Arpa
Kapalı rastık (Ustilago hordei)
300 ml / 100 kg tohuma

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

200 g/L Carboxin + 200 g/L Thiram

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 l, 200 L, 5 l

Bitki Adı

Arpa, Buğday, Mısır, Pamuk

Etmen Adı

Fide kök çürüklüğü (Fusarium spp.), Kapalı rastık (Ustilago hordei), Rastık (Ustilago nuda var. Tritici), Sürme, Tahıl fide yanıklığı, Kök ve kök boğazı çürüklüğü, Tohum ve kök çürüklüğü, Fide yanıklığı (Fusarium verticillioides, Fusarium moniliforme)