CAPITO®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 75 g/l Indoxacarb + 18 g/l Abamectin

Formulasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj : 100 ml, 200 ml, 500 ml, 700 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır. Şeftali güvesinin mücadelesinde hedef, larvaların sürgün veya meyveye girmeden önce öldürülmesidir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygulama 21 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Zeytin güvesi meyve dölüne karşı kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates

(Sera)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

45 ml/100 l su 10 gün
Domates

(Tarla)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

45 ml/da 10 gün
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

70 ml/da, larva 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

60 ml/da 7 gün
Şeftali Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

50 ml/100 l su 21 gün
Zeytin Zeytin güvesi

(Prays oleae)

70 ml/100 l su

Larva

(Meyve dölü)

21 gün