Capito

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 75 gr/lt Indoxacarb + 18 gr/lt Abamectin

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Videosu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

“Capito iki farklı aktif maddenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş SC (Süspansiyon konsantre) formülasyonunda bir insektisittir. Bu iki aktif maddeden biri olan Indoxacarb; kontakt ve mide zehiri etkilidir. Böceklerin sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan kısa bir süre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi bir translaminar etkiye sahiptir. Böylece yaprakta bir noktadan diğerine kolaylık taşınmakta ve yaprak içinde hareket ederek zararlıları kontrol etmektedir.

Uygulama Şekli

Mısır koçankurduna karşı İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.
Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.
Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır. Şeftali güvesinin mücadelesinde hedef, larvaların sürgün veya meyveye girmeden önce öldürülmesidir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygulama 21 gün arayla tekrarlanmalıdır.
Armutta elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Çoklu karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre Video
Capito Zeytin
Zeytin güvesi (Prays oleae)
70 ml/100 l su larva 21 Gün
Capito Şeftali
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)
50 ml/100 L su 21 Gün
Capito Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
70 ml/da larva 14 Gün
Capito Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.)
60 ml/da 7 gün
Capito Elma
Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
70 ml/100 L su Yumurta, larva 7 gün
Capito Domates (tarla)
Domates güvesi (Tuta absoluta)
45 ml/su 3 Gün
Capito Domates (sera)
Domates güvesi (Tuta absoluta)
45 ml/da 3 gün
Capito Armut
Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
70 ml/100 L su Yumurta, larva 7 Gün

Ek bilgi

Aktif Madde

75 gr/lt Indoxacarb + 18 gr/lt Abamectin

Bitki Adı

Armut, Domates (sera), Domates (tarla), Elma, Mısır, Pamuk, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Domates güvesi (Tuta absoluta), Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.), Şeftali güvesi (Anarsia lineatella), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Zeytin güvesi (Prays oleae)

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ürün Grubu

Bitki Koruma