Kariyer Planlama

Kariyer Planlama

Hektaş ailesinin her bir üyesi için kariyer fırsatları yaratılmaktadır. Performans değerlendirme çıktıları ışığında kişinin gelişim alanları tespit edilerek ihtiyaç duyduğu eğitimler ile desteklenmektedir. Gelişimleri takip edilen adayın nitelik ve yetkinlikleri karşılama yüzdesi bazı envanter teknikleri (kişilik envanteri, yabancı dil sınavı ve yetkinlik bazlı mülakat) ile ölçümlenerek kariyer planlaması yapılmaktadır.

Kariyer Planlama