Yan Haklar

Kariyer Planlama

  • Personel Servisi
  • Şirket Yemekhanesi
  • Hayat Sigortası
  • Özel Sağlık Sigortası
  • İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi
  • OYAK Üyeliği Aidatı ve Konut Ön Biriktirim Fonu
  • Doğum, Ölüm ve Evlilik Yardımı
  • Kıdem Teşvik ödemesi
  • Tahsil Yardımı
  • Çocuk Yardımı
Yan Haklar