Mısırda Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Mısırda Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

 

Ülkemizde en çok yetiştirilen tarım ürünlerinden biri olan mısırda bitki besleme doğru bir şekilde uygulandığında ve bitkinin ihtiyacına uygun sulama-ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirdiğinde oldukça verimli bir hasat dönemi geçirilebilir. Mısırın veriminde en çok etkili olan husus doğru sulama ve toprağın uygunluğudur. Mısırda bitki besleme ve gübreleme nasıl olmalı sorusunun yanıtını öğrendiğinizde, oldukça verimli bir hasat dönemi geçirebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki başlıkları inceleyerek mısırda gübrelemeye dair pek çok bilgiye erişebilirsiniz.

Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarına özgü, hemen hemen dünyanın her yerinde, deniz seviyesinden başlayarak, rakımı 4000 m’ ye kadar olan, bol güneş alan bölgelerde yetişebilen, tek yıllık kısa gün bitkisi olan bir sıcak iklim tahılıdır.

Toprak İsteği: Mısır bitkisi, verimli, derin, drenajı ve havalanması iyi, tuzluluk problemi olmayan, asitlik yönünden nötr (pH 6-7) olan hemen hemen her çeşit toprakta yetişir. Fazla bir toprak seçiciliği yoktur. Ancak, tuzluluğa ve yüksek taban suyuna hassas olduğu için, böyle alanlarda mısır tarımı yapmaktan kaçınılmalıdır.

Mısırda Bitki Besleme (Gübreleme) Nasıl Olmalı?

Gübreleme işlemi sırasında en önemli husus, ekimin yapılacağı toprağın özellikleri ve toprak işlemedir. Gübreleme işlemi ve gübre tercihi öncesinde mutlaka tarlanızın toprağını analiz etmeli ve toprağın hangi açıdan zengin ve hangi açıdan yetersiz olduğunu öğrenmelisiniz.

Ekim işleminden ortalama 1.5 – 2 ay kadar önce toprağı analiz ederek bu soruların tamamına yanıt bulabilir, kullanmanız gereken bitki besleme ürününü de kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Mısırda yüksek verim elde etmek için hem taban gübresi hem de ekim sonrasında üst gübreleme iki dönemde yapılmalı; bunlardan ilki 6-7 yaprak da ilk N uygulaması (ilk çapada) ve son çapada da ikinci N uygulaması yapılmalıdır. Elbette tarlada kullanılan sulama sistemine göre gübreyi ne zaman uygulamanız gerektiği değişkenlik gösterebilir.

Mısır Bitkisinin Gübre İhtiyacı Nedir?

Mısır, sıcak iklim bitkisi olup suyu oldukça seven tarla bitkisi grubundadır. Mısırda sulama nasıl olmalı isimli içeriğimizi inceleyerek hem mısır için uygun olan toprak hakkında bilgi edinebilir hem de sulama hakkında önemli bilgiler edinebilirsiniz.

Mısır bitkisi, organik madde açısından zengin olan ve ortalama 6.0 – 7.0 pH derecesine sahip olan toprak çeşidinde çok daha verimli olacaktır. Mısır bitkisinde gübreleme gerçekleştirmeden önce daha önce de vurguladığımız üzere mutlaka toprağın mevcut durumunu analiz etmeli ve kullanılacak bitki besleme ürününü buna göre tercih etmelisiniz. Toprak analizi yapılmadan gübreleme işlemi tavsiye edilmemektedir. Ancak toprak analizinin gerçekleştirilemediği durumlarda mısır bitkisine dekar başına sağlanması gereken takviye miktarı aşağıdaki tabloda yer alır:

1 ton Verim İçin Topraktan Kaldırılacak Saf N P  K Oranları;

Azot (N) kg/da Fosfor (P) kg/da Potasyum (K) kg/da
18-22 8-12 15-20

Bitki gelişiminde en önemli element, şüphesiz Azot (N) olur. Bitkinin fotosentez ve büyümesini doğrudan etkileyen azotun eksikliğinde verim oldukça düşer ve bitki çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalır. Fosfor ise bitkilerin kök gelişimi ve büyümesi açısından bir hayli kritiktir. Yüksek ve yeterli fosfor seviyesine sahip olan bitkiler daha fazla çiçek açarak daha olgun ürünler sunar. Son olarak potasyum ise bitkiler için genel olarak koruyucu niteliktedir. Potasyum sayesinde bitkiler hem hastalıklara karşı direnç geliştirir hem de sıcaklıklara karşı daha dayanıklı olurlar; ayrıca dane dolumu ve koçan uçlarının boş kalmamasında K önemli bir elementtir. N-P-K (Azot, Fosfor ve Potasyum) gübreleri mısır bitkisi için ideal ve çok önemlidir.

 

Mısırda Bitki Besleme Nasıl Olmalı?

Mısırda Taban Gübresi Ne Zaman Atılmalı?

Mısır yetiştiriciliğinde taban gübresinin önemi bir hayli fazladır. İlk gübreleme olarak da bilinen taban gübresi, tarlanın ekime hazır hale getirilmek için gerçekleştirilen son toprak işlemesi ile birlikte uygulanmalıdır. Taban gübrelemesinde toprağa verilmesi gereken elementler Azot, Fosfor, Potasyum ve Kükürt’dür.

Toprağa verilen fosfor ve potasyum sayesinde ekimi gerçekleştirilen mısır bitkisi çok daha güçlü köklere sahip olacak ve gelişim hızı da önemli ölçüde artacaktır.

Hektaş Bitki Besleme Ürünleri ile Mısır Verimliliğinde Artış

Hektaş bitki besleme ürünleri, tıpkı diğer bitkilerde de olduğu gibi mısır bitkisi için de ideal bir seçenek olur. Özellikle bitkinin gelişiminde önemli role sahip olan N-P-K gübreler, Hektaş kalitesi ve güvencesiyle sizlere sunulur. Ürüne göre değil; toprağa göre gübre mottosuyla hareket eden Hektaş, toprağı besleyerek bitkiler için ideal nitelikleri barındıran bitki besleme ürünlerine sahiptir.

Mısır gübrelemesinde önerilen Hektaş taban gübreleri şunlardır:

  • Tradite 6.16.6+%30 SO3+ME: Organomineral kategorisinde bulunan Tradite 6.16.6+%30 SO3+ME, 6-8 pH derecesine sahiptir. %6 amonyum azotu, %16 P2O5, %6 K2O ve iz elementler içerir.
  • Tradite 11.11.11+% 11SO3+ME: Organomineral kategorisinde bulunan Tradite 11.11.11+% 11SO3+ME, 6-8 pH derecesine sahiptir. %5 amonyum+%6 üre azotu, %11 P2O5, %11 K2O ve iz elementler içerir.
  • Tradite 7-7-7+%30 SO3+ME: Organomineral kategorisinde bulunan Tradite 7.7.7+%30 SO3+ME, 5-7 pH derecesine sahiptir. %2,5 amonyum+%4,5 üre, %7 P2O5, %7 K2O içermektedir.
  • YaraMila 20.10.10+%7 SO3+ME: YaraMila 20.10.10+%7 SO3 akıllı taban gübreleri sınıfında yer almaktadır. %11 amonyum+%9 nitrat, %10 P2O5, %10 K2O içermektedir.

Mısır gübrelemesinde önerilen Hektaş üst gübre ürünleri şunlardır:

  • Tradite Azot 20+(30SO3): Organomineral kategorisinde bulunan Tradite Azot 20, 6-8 pH derecesine sahiptir. Azot 20, Amonyum Azot 3, Üre Azot 17 ve Kükürt Trioksit 30 değerlerine sahiptir.
  • Tradite Azot 24+(5 SO3): Tradite Azot 24 organomineral kategorisinde bulunur ve 6-8 pH derecesine sahiptir. Azot 24, Amonyum Azot 4, Üre Azot 20 ve Humik + Fulvik asit 6 değerlerine sahiptir. Taban gübresi şeklinde uygulanır.
  • Tradite Azot 30: Tradite Azot 30 taban gübresi olarak uygulanan, 6-8 pH derecesine sahip olan ve içeriğinde Azot 30, Üre Azotu 30, Humik + Fulvik asit 5 değerlerini içeren bir bitki besleme ürünüdür.
  • YaraVera Amidas: İçeriğinde bulunan Azot: 40, Amonyum Azotu: 5, Üre Azotu: 35, suda çözünür Kükürt Trioksit: 14 oranları ile mısırın yetişmesinde ihtiyacı olan azotun alınmasında yardımcıdır. Kullanım şekli ve miktarı konusunda Hektaş tarım uzmanlarına danışabilir, tarlanız için en verimli önerileri alabilirsiniz.
  • YaraLiva Tropicote: Topraktan ve üstten serpme ile uygulanan YaraLiva Tropicote, tarla tipi kalsiyum nitrattır. Uygulama dönemi ve uygulama dozu hakkında bilgi edinmek isterseniz Hektaş ziraat mühendislerine danışabilirsiniz.

Mısır gübreleme işlemi, bitkinin verimi ve sağlığı açısından bir hayli önemlidir. Metin boyunca vurguladığımız üzere gübreleme işleminde en önemli husus, toprağın ihtiyaçlarının doğru şekilde belirlenmesi ve buna uygun bir bitki besleme ürünü seçilmesidir. Tüm bu konularda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız Hektaş ziraat mühendislerine Hektaş Çiftçi Danışma Hattı ya da dijital kanallar aracılığıyla iletişime geçerek tarlanız için uygun bitki besleme ürününü belirleyebilirsiniz.