YaraLiva Tropicote

YaraLiva Tropicote

Kategori : Organik Kaplı Gübreler

Ürün Grubu : Bitki Besleme

Suda Çözünür Potasyum Oksit Oksit (K2O): 26

Açıklama

Özellikler

Kullanım Dozu ve Şekli

YaraLiva Tropicote tarla tipi kalsiyum nitrat’tır. Topraktan, üstten serpme ile uygulanır.

Damla sulama veya topraktan uygulanmaz.

Uygulama dönemi ve dozunu belirlemek için mutlaka tarım uzmanı ile görüşünüz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Besleme

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)

50

Bitki Adı

Bağ*, Kesme Çiçekçilik, Meyve Ağaçları, Mısır, Muz, Narenciye, Pamuk, Patates, Sebze, Şekerpancarı

Uygulama

Damlama Sulama, Yaprak Uygulaması