YARA MILA 20.10.10+7 SO3+0,002 Zn

YARA MILA 20.10.10+7 SO3+0,002 Zn

Kategori : Akıllı Taban Gübreleri

Ürün Grubu : Bitki Besleme

Toplam Azot (N): 20

Amonyum Azotu (N): 11

Nitrat Azotu (N): 9

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 10

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 8,5

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): 10

Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 7

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3): 5

Toplam Demir (Fe): 0,02

Toplam Çinko (Zn): 0,002

Klor içeriği (Cl): %8

Tescil Belgesi