YARA MILA 20.10.0+14 SO3+0,002 Zn

YARA MILA 20.10.0+14 SO3+0,002 Zn

Kategori : Akıllı Taban Gübreleri

Ürün Grubu : Bitki Besleme

Toplam Azot (N): 20

Amonyum Azotu (N): 12

Nitrat Azotu (N): 8

Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 10

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 5

Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 5

Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 14

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3): 13

Toplam Demir (Fe): 0,02

Toplam Çinko (Zn): 0,002

Tescil Belgesi