Trowel 050 EC

Trowel 050 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Lufenuron

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1lt

 

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Trowel 050 EC, kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprak kurtlarının larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade, mide yoluyla etki eder. Trowel 050 EC esas itibariyle ilaçlanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp, güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez.

Uygulama Şekli

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Biberde ve hıyarda pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Nötr reaksiyonlu insektisitler ile karışabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Trowel 050 EC Pamuk
Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
30 ml/da 28 gün
Trowel 050 EC Mısır
Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua)
20 ml/da (Larva) 35 gün
Trowel 050 EC Hıyar (Sera)
Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
30 ml/100 lt su 7 gün
Trowel 050 EC Biber
Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
30 ml/da (Larva) 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 l

Bitki Adı

Biber, Hıyar, Mısır, Pamuk

Etmen Adı

Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua), Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)

Aktif Madde

50 g/l Lufenuron