TEXAL LA® %20

TEXAL LA® %20

Kategori : Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli : Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü : Sığır, koyun, keçi

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml amber rengi Tip II cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip-off kapaklıdır.

Etkin Madde : Her ml’si 200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin dihidrat

Açıklama

Kullanım Şekli

TEXAL LA% 20; soluk sarıdan amber rengine kadar değişen renkte enjeksiyonluk çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI
TEXAL LA % 20 Enjeksiyonluk Çözeltinin geniş bir antibakteriyel alanı olup, sığır, koyun ve keçilerde oksitetrasikline
duyarlı mikroorganizmalarca oluşturulan aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılır.
• Solunum sistemi enfeksiyonları
• Sindirim sistemi enfeksiyonları
• Ürogenital sistem enfeksiyonları
• Ayak enfeksiyonları
• Septik yaralar, operasyon öncesi ve sonrası oluşan yaralar
• Enfeksiyoz keratokonjuktivitis
• Viral enfeksiyonlara bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
• Anaplazmozis

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde farmakolojik doz 20 mg/ kg canlı ağırlık olup pratik dozu 10 kg canlı ağırlık için 1 ml TEXAL LA % 20 tek doz halinde, derin kas içi olarak uygulanır. Gerekli hallerde 3-4 gün sonra doz tekrarlanır. Bir enjeksiyon bölgesine sığırlarda 20 ml’den çok, koyunlarda 5 ml’den çok ürün enjekte edilmemelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü

Keçi, Koyun, Sığır

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml amber rengi Tip II cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip-off kapaklıdır.

Etkin Madde

Her ml’si 200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin dihidrat