Süper Hektamethrin 100 EC

Süper Hektamethrin 100 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Alphacypermethrin

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt.

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Emici ve çiğneyici böceklerin geniş bir kısmını kontrol eder. Çok düşük dozlarda bile böceklerin sinir sistemini bozarak etki eder.

Uygulama Şekli

Elma iç kurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağ kurdu:Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Süne:Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat hortumluböceği:Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Zeytin sineği:McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklarda ergin popülasyonu izlenir. Tuzaklarda yakalanan ergin sayısı artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde; salamuralık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama şeklinde yapılmalıdır. Kaplama ilaçlamada; ağaçların her tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere ilaçlanır. İlaçlamada özellikle meyvelerin ıslatılmasına dikkat edilmelidir.
Bağ maymuncuklarına karşı maymuncukların bulunduğu bağ alanları çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden (yaklaşık olarak nisan ortalarından itibaren), tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar gözlem altında tutulur. Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda belirtilen dönemde haftada iki kez yapılan incelemelerde, bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere beş yerinden 5 asma (toplam 25 asma) seçilerek taze yaprak ve salkımlarda zarar belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki toprakta ergin aranır. Toplam 25 asmadan en az birinde, zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. Bir kez uygulama yeterlidir.
Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Şekerpancarı- Kalkan Böcekleri: Hem larvaları ve hem de erginleri şeker pancarına zarar verir. İlk baharda sıcak bölgelerde büyük zararları ortaya çıkabilir ve yapraklar tamamen tahrip olabilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer insektisitlerle karışabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Süper Hektamethrin 100 EC Zeytin
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
25 ml/100 l su 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Şekerpancarı
Kalkan böcekleri (Cassida spp.)
20 ml/da 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
200 ml/da larva 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Mısır
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
40 ml/da, larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama (İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
40 ml/da, larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama (İlk yumurta tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Hububat
Süne (Eurygaster integriceps)
15 ml/da 1-3 dönem ve 4-5 dönem yeni nesil ergin 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Hububat
Hububat Hortumlu böceği (Pachytychius hordei)
15 ml/da 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Fındık
Fındık kurdu (Curcilio nucum)
40 ml/da 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Elma
İç kurdu (Cydia pomonella)
20 ml/100 lt.su 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Elma
Ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)
15 ml/100 lt.su 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Domates
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
50 ml/da 14 gün
Süper Hektamethrin 100 EC Bağ*
Maymuncuk
30 ml/100 l su 7 gün

Ek bilgi

Kategori

İnsektisitler

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Fındık, Hububat, Mısır, Pamuk, Şekerpancarı, Zeytin

Etmen Adı

Ağ kurdu (Yponomeuta malinellus), Fındık kurdu (Curcilio nucum), Hububat Hortumlu böceği (Pachytychius hordei), İç kurdu (Cydia pomonella), Kalkan böceği (Cassida spp.), Maymuncuk, Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides), Mısır kurdu (Ostrina nubilalis), Süne (Eurygaster integriceps), Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

Aktif Madde

100 g/l Alphacypermethrin

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 l