SUPA LINK®

Kategori : Mollussisit ve Diğerleri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : w/w %42 Carboxylic acid

Ambalaj : 400 ml, 1 L

Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pülverizatörün deposu önce yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra Zirai Mücadele ilacı karıştırılarak ilave edilir ve su ile tamamlanır. Depo su ile tamamen doldurulmadan kısa bir süre önce Supa Link devamlı karıştırılarak konur.

Narenciye ve ananastan elde edilen % 100 doğal (organik) bir üründür. Bitki koruma ürünlerinin etkili maddelerinin bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağılması ve yapışması ilaçlamalardan beklenen başarıyı arttırmaktadır. Meyve ağaçlarındaki tomurcuklar, tüylü ve yağlı satıhları bulunduran bitkiler, her zaman istendiği biçimde ilaçlanamamaktadır. Zira ilaç bu satıhlarda tutunamamakta ve akmaktadır. Bunun sonucunda bitkilerin her tarafı aynı şekilde ilaçlanamamakta buda fitotoksisite veya biyolojik etki düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi olumsuz koşulları önlemek, Supa Link gibi bir yayıcı yapıştırıcı kullanmakla mümkün olabilmektedir. Supa Link, meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler. Supa Link sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece bitki koruma ürünlerinin leke yapması önlenerek kalite arttırılır. Aynı zamanda suların sertliğini gidermek ve pH’sını düşürmek, ilaç karışımlarındaki problemleri en aza indirmek için kullanılır. Arılar için zararsızdır.

Supa Link insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Genel olarak 100 litre suya 200 ml karıştırılır. Herbisitlerle kullanıldığında, bir dekara atılacak ilaçlama mahlülüne 400 ml’ye kadar Supa Link karıştırılabilir.

  • Karışabilirlik ajanıdır. Depo karışımlarında, karıştırabilme niteliği nedeniyle kullanılır. Karışımlarda suya en son Supa Link’i ekleyiniz.
  • Damlama sulamadaki boruların temizlenmesi için kullanılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Supa Link; Bordo bulamacı, Bakırlı preparatlar ve Kalsiyum sülfat ile karıştırılmamalıdır.