Supa Link

Kategori : Mollussisit ve Diğerleri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %42 Carboxylic acid

Ambalaj : 1 l, 400 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Narenciye ve ananastan elde edilen % 100 doğal (organik) bir üründür. Zirai Mücadele ilaçlarının etkili maddelerinin bitkilerin her tarafına iyi bir şekilde dağılması ve yapışması ilaçlamalardan beklenen başarıyı arttırmaktadır. Meyve ağaçlarındaki tomurcuklar, tüylü ve yağlı satıhları bulunduran bitkiler, her zaman istendiği biçimde ilaçlanamamaktadır. Zira ilaç bu satıhlarda tutunamamakta ve akmaktadır. Bunun sonucunda bitkilerin her tarafı aynı şekilde ilaçlanamamakta buda fitotoksisite veya biyolojik etki düşüklüğü gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu gibi olumsuz koşulları önlemek, Supa Link gibi bir yayıcı yapıştırıcı kullanmakla mümkün olabilmektedir. Supa Link, meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler. Supa Link sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece Zirai Mücadele ilaçlarının leke yapması önlenerek kalite arttırılır. Aynı zamanda suların sertliğini gidermek ve pH’sını düşürmek, ilaç karışımlarındaki problemleri en aza indirmek için kullanılır. Arılar için zararsızdır.

Uygulama Şekli

Supa Link insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılır. Genel olarak 100 litre suya 200 ml karıştırılır. Herbisitlerle kullanıldığında, bir dekara atılacak ilaçlama mahlülüne 400 ml’ye kadar Supa Link karıştırılabilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Supa Link, Bordo Bulamacı, bakırlı preparatlar ve kalsiyum sülfat ile karıştırılmamalıdır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Ambalaj

1 l, 400 ml