SHAKO® EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 51,4 g/L Metalik bakıra eşdeğer yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları

Formulasyon : Emülsiye olabilen konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılır.

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Domateste bakteriyel benek hastalığı: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağda ölükol:

Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Kayısı yaprak delen (Çil):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dodine terkipli bitki koruma ürünleri hariç diğer birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 ml/100 L su 7 gün
Ölükol

(Phomopsis viticola)

(Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır)

200 ml/100 L su
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

200 ml/ da 7 gün
Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv.tomato)

200 ml/da
Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 ml/da
Zeytin Halkalı leke

(Spilocaea oleagina =

Cyclogonium oleaginum)

350 ml/100 L su 7 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus  =

Stigmina carpophila)

500 ml/100 L su

(Dormant dönem)

250 ml/100 L su

(Normal dönem)

7 gün
Turunçgil Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp.citri)

300 ml/100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.