Shako-Cop 5 E

Shako-Cop 5 E

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 51,4 g/l Metalik bakıra eşdeğer yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Bağda ölükol:

Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

 

Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Kayısı:

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domateste bakteriyel benek: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Dodine terkipli bitki koruma ürünleri hariç diğer birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Shako-Cop 5 E Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea)
350 ml / 100 L su 7 gün
Shako-Cop 5 E Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri)
300 ml / 100 L su 7 gün
Shako-Cop 5 E Kayısı
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
500 ml / 100 L su (Dormant dönem), 250 ml / 100 L su (Normal dönem) 7 gün
Shako-Cop 5 E Domates
Mildiyö (Phytophtora infestans)
200 ml / da 7 gün
Shako-Cop 5 E Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
200 ml / da 7 gün
Shako-Cop 5 E Domates
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae)
200 ml / da 7 gün
Shako-Cop 5 E Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
200 ml / 100 L su (Yalnızca yaz ilaçlaması yapılır) 7 gün
Shako-Cop 5 E Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
200 ml / 100 L su 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

51,4 g/l Metalik bakıra eşdeğer yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 l

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Kayısı, Turunçgiller, Zeytin

Etmen Adı

Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri), Mildiyö (Phytophtora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölü kol (Phomopsis viticola), Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)