Nemacur 400 EC

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 400 g/L Fenamiphos

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt.

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Narenciye, muz, sebzede kök ur nematodları ve serbest yaşayan nematodlara karşı sistemik bir nematosittir. Toprağa uygulandığında kökler tarafından alınır. Hem dış hem de iç parazit nematodları kontrol eder.

Uygulama Şekli

Muz Bahçeleri: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede

3. Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Nemacur® 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma 30 dakika süre ile bandırılır.

Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Nemacur 400 EC Turunçgiller(Bahçelerde)
Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans)
7,5 l/da 56 gün
Nemacur 400 EC Turunçgiller (Fidanlıklarda)
Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans)
5 l/da 56 gün
Nemacur 400 EC Muz
Spiral nematodu (Helycotylenchus multicinctus)
7,5 lt/da 56 gün
Nemacur 400 EC Muz
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
7,5 lt/da 56 gün
Nemacur 400 EC Domates
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
2,5 l/da 90 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

400 g/L Fenamiphos

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Domates, Muz, Turunçgiller (Fidanlıklarda), Turunçgiller(Bahçelerde)

Etmen Adı

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.), Spiral nematodu (Helycotylenchus multicinctus), Turunçgil nematodu (Helicotylenchus semipenetrans)