NEMACUR® 400 EC

NEMACUR® 400 EC

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 400 g/l Fenamiphos

Formulasyon : Emülsiye olabilen konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Muz: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.

Uygulamalar:

1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede

2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede

3. Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.

Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Nemacur® 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.

Turunçgil Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.

Turunçgil Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma 30 dakika süre ile bandırılır.

Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Damla sulama: Parsellere ilk olarak 500 L su/da hesabı ile 50m² ye 25 L temiz su verilerek hem bitki başına verilen su miktarının kalibrasyonu yapılır hem de kök bölgesi ıslatılır. Kalibrasyon sulama sırasında ilk ve son damlama deliklerinin debileri ölçülerek yapılır ve buna göre ilk ve son deliklerin arasındaki fark %10’dan az bulunmalıdır. Daha sonra 25 L su (500 L su/da) içerisinde ilaç dozları hazırlanıp damla sulama ile uygulama yapılır. İlgili vana ayarlanarak 30-45 dk seraya verilmesi sağlanır. 30 dakika ilaçlama sonrasında hem bitki koruma ürününün kök bölgesine indirilmesi için hem de damla sulama borularının temizlenmesi için 25 L (500 L su/da) temiz su uygulaması yapılır. İlaçlamadan sonra sistem 30 dakika daha çalıştırılarak ilacın toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Muz Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

 

7,5 l/da

 

 

56 gün

Spiral nematod

(Helicotylenchus multicinctus)

Turunçgil Bahçeleri Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

7,5 l/da 56 gün
Turunçgil Fidanlıkları Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

5 l/da
Turunçgil Fidanları Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

200 ml/100 l su

(bandırma)

Domates Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

2,5 l/da 90 gün veya dikim öncesi