MEGLUVET®

MEGLUVET®

Kategori : Antienflamatuar

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Sığır, at

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml amber renkli Tip II flakon, gri renkli bromobutil standart tıpa ve mavi flip-off kapakla kapatılmış olarak takdim edilmiştir.

Etkin Madde : Her ml’sinde 50 mg fluniksin baza eşdeğer 82,95 mg fluniksin meglumin ve koruyucu olarak 5 mg fenol bulunur.

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Megluvet Enjeksiyonluk Çözelti; renksiz, berrak ve kokusuz steril enjeksiyonluk çözelti halinde olup Veteriner Nonsteroid Antienflamatuvar, Antiromatizmal’dir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Ürün antienflamatuvar, analjezik, antipiretik ve antiendotoksik etkilere sahip olup:
Sığırlarda; akut mastitiste, solunum yolu hastalığına bağlı akut enflamasyonun kontrolünde, akut pulmoner amfizem (fog fever) hastalığında kullanılır.
Atlarda; iç organların düz kas spazmlarından kaynaklanan (kolik) ağrı ve sancıların sağaltımında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Sığırlarda ve atlarda damar içi (i.v) yolla uygulanır.
Sığırlarda; Farmakolojik dozu damar içi yolla 2,2 mg/kg c.a/gündür.
Pratik olarak 2 ml/45kg canlı ağırlık dozunda kullanılıp, azami tedavi süresi 5 gündür.
Atlarda; Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında farmakolojik dozu damar içi yolla 1,1 mg/kg c.a/gündür.
Pratik olarak 1 ml /45kg canlı ağırlık dozunda kullanılıp, azami tedavi süresi 5 gündür.
Kolik vakalarında damar içi yolla 1,1 mg/kg/gün farmakolojik dozda, 1ml/45 kg c.a. şeklinde kullanılır. Kolik tekrarlarsa ikinci kez de uygulanabilir. Gastrointestinal kanaldaki kan dolaşımının bozulduğu gastrik torsiyon ve diğer durumlar ile ilişkili endotoksemi ve septik şokun tedavisi için; damar içi olarak 6-8 saatte bir 0,25 mg/kg (1 ml/ 200 kg) dozunda uygulanır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

At, Sığır

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml amber renkli Tip II flakon, gri renkli bromobutil standart tıpa ve mavi flip-off kapakla kapatılmış olarak takdim edilmiştir.

Etkin Madde

Her ml’sinde 50 mg fluniksin baza eşdeğer 82,95 mg fluniksin meglumin ve koruyucu olarak 5 mg fenol bulunur.