HEKVIDOR® 600 FS

HEKVIDOR® 600 FS

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 600 g/l Imidacloprid

Formulasyon : Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Şeker pancarı: Şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilmelidir.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Şekerpancarı Telkurtları (Agriotes spp.) 1.5 L/100 kg tohum
Kırkayaklar (Diplopoda)
Yaykuyruklular (Collembola)
Toprak pire böcekleri

(Chaetocnema spp.)

Mısır Telkurtları (Agriotes spp.) 600 ml/100 kg tohum
Patates Telkurtları (Agriotes spp.) 35 ml/100 kg tohum, larva
Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

12,5 ml/100 kg tohum