Hekvidor 600 FS

Hekvidor 600 FS

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 600 g/l Imidacloprid

Formulasyon : FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

Ambalaj : 1lt, 5 lt, 100 ml , 2 ml

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Sekerpancarı, mısır ve patateste tohum ilaçlamasında kullanılan bir insektisittir.

Uygulama Şekli

Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

Şeker Pancarı: şeker pancarı tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile ve hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Çoklu karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Hekvidor 600 FS Şekerpancarı
Yay kuyruklular (Collembola)
1,5 l /100 kg tohum
Hekvidor 600 FS Şekerpancarı
Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.)
1,5 lt. /100 kg tohum
Hekvidor 600 FS Şekerpancarı
Tel kurtları (Agriotes spp.)
1,5 lt. /100 kg tohum
Hekvidor 600 FS Şekerpancarı
Kırkayaklar (Diplopoda)
1,5 l /100 kg tohum
Hekvidor 600 FS Patates
Tel kurtları (Agriotes spp.)
35 ml/100 kg tohum, larva
Hekvidor 600 FS Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)
12,5 ml/100 kg tohum
Hekvidor 600 FS Mısır
Tel kurtları (Agriotes spp.)
600 ml/100 kg tohum

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

600 g/l Imidacloprid

Formulasyon

FS (Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre)

Bitki Adı

Mısır, Patates, Şekerpancarı

Etmen Adı

Kırkayaklar, Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata), Tel kurtları (Agriotes spp.), Toprak pire böcekleri (Chaetocnema spp.), Yaykuyruklular (Collembola)