HEKTAŞ YAZLIK YAĞ®

Kategori : Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 850 g/L Mineral yağ

Formulasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj : 17 L,  200 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamımın açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşnili ve zeytin pamuklukoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Antepfıstığı yeşil psillidine karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürtlü bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Armut Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

1000 ml + 300 ml/100 L su

HEKTAŞ YAZLIK YAĞ + HEKTHION 20 EM

Zeytin Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

1250 ml/100 L su

Akdeniz Bölgesinde kış ve yaz mücadelesi

1500 ml/100 L su

Marmara ve Karadeniz Bölgesinde

yaz ve kış mücadelesi

1500 ml/100 L su

Ege Bölgesinde kış mücadelesi

1250 ml/100 L su

Ege Bölgesinde yaz mücadelesi

Zeytin yarakoşnili

(Pollinia pollini)

1200 ml/100 L su
Zeytin pamuklukoşnili

(Philippia oleae)

1250 ml/100 L su
Bağ * Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

1000 ml/100 L su
Antepfıstığı Antepfıstığı yeşil psillidi

(Megagonoscena viridis)

1500 ml/100 L su

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.