Hektaş Yazlık Yağ

Kategori : Kış Mücadele İlaçları ve Yazlık Yağlar

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 850 g/l Mineral yağ

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 17 l, 200 l, 1 l, 60 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Uygulama Şekli

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin %15 den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50 sinin açıldığı devrede birinci, %90 ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yarakoşnili ve zeytin pamukkoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem asmanın gövdesindeki kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve turunçgil unlubitinin yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönem koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız turunçgil unlubitinin görüldüğü asmalara uygulama yapılmalıdır. İkinci dönem turunçgil unlubitinin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı dönemdir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de uygulama yapılabilir.

Antepfıstığı yeşil spilidine karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışılabilirlik Durumu: Kükürtlü bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini)
1200 ml/100 l su
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin pamuklukoşnili (Philippia oleae)
1250 ml/100 l su
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
1500 ml/100 l su Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaz ve kış mücadelesi
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
1250 ml/100 l su Ege Bölgesinde de yaz mücadelesi için
Hektaş Yazlık Yağ Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
1250 ml/100 l su Akdeniz bölgesinde kış ve yaz mücadelesi
Hektaş Yazlık Yağ Bağ*
Turunçgil ünlübiti (Planococcus citri)
1000 ml/100 l su
Hektaş Yazlık Yağ Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
1000 ml + 300 ml/100 l su HEKTAŞ YAZLIK YAĞ + HEKTHION 20 EM
Hektaş Yazlık Yağ Antepfıstığı
Antepfıstığı yeşil psillidi (Megagonoscena viridis)
1500 ml /100 l su

Ek bilgi

Aktif Madde

850 g/l Mineral yağ

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Antepfıstığı, Armut, Bağ*, Zeytin

Etmen Adı

Antepfıstığı yeşil psillidi (Megagonoscena viridis), Armut psillidi (Cacopsylla pyri), Turunçgil ünlübiti (Planococcus citri), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae), Zeytin pamuklukoşnili (Philippia oleae), Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini)