HEKTAŞ CRASH®

HEKTAŞ CRASH®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol:
Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:
1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda;

2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda;

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimini ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Zeytin Halkalı leke

(Spilocea oleagina)

250 ml/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

100 ml/100 L su 7 gün
Ölükol

(Phomopsis viticola)

100 ml/100 L su 7 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carcophylus)

500 ml/100 L su

(dormant dönem)

250 ml/100 L su

(normal dönem)

7 gün
Turunçgiller Kahverengi leke

(Alternaria alternata f. sp. citri)

200 ml/ 100 L su 7 gün
Domates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 ml/da 7 gün
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

250 ml/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.