Hektaş Crash

Hektaş Crash

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 lt.
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra,

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol:
Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
Yaz uygulaması:
1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda;
2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda; 3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Crash Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea)
250 ml / 100 l su 14 gün
Hektaş Crash Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri)
200 ml / 100 l su 7 gün
Hektaş Crash Kayısı
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
500 ml / 100 l su (dormant dönem), 250 ml / 100 l su (normal dönem) 7 gün
Hektaş Crash Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
250 ml / 100 l su 14 gün
Hektaş Crash Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
200 ml / da 7 gün
Hektaş Crash Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
100 ml / 100 l su 7 gün
Hektaş Crash Bağ*
Mildiyö (Phythophthora infestans)
100 ml / 100 l su 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

361,1 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı, Turunçgiller, Zeytin

Etmen Adı

Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Phythophthora infestans), Ölü kol (Phomopsis viticola), Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)