HEK-GİBB®

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 20 g/l Gibberellic acid

Formulasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj : 500 ml, 1 L, 5 L, 20 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Uygulama Amacı ve Dönemi Uygulama Dozu

(100 l suya)

Sofralık

çekirdeksiz üzüm

1. uygulama: Çiçeklenmeden önce, somaklar henüz 4-8 cm boyda iken salkımların boyunu uzatmak için kullanılır.

2. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının (çiçek kapsülü) % 70-80’i döküldüğü devrede tane seyreltmek için kullanılır.

3. uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm çap iriliğine ulaştığında tane irileştirmek için kullanılır.

100 ml
Kurutmalık çekirdeksiz üzüm Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi artırmak ve hasadı öne almak için kullanılır. 50 ml
Mandarin Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin % 75-80’inin açtığı devrede kullanılır. 75 ml
Portakal Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel’de meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır. 100 ml
Limon Meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır. 50 ml
Greyfurt Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır. 50 ml
Armut Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerinin % 30’unun açtığı devrede verimi artırmak için kullanılır.

Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.

75-100 ml

 

25-100 ml

Kiraz, Vişne

ve Şeftali

Hasadı geciktirmek, iri ve parlak taneler elde etmek amacı ile renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.

Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geciktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini engeller.

75 ml

 

75 ml

Çilek Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasını temin için, anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için ise çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır. 75-125 ml
Enginar Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına uygulanır. 125-150 ml
Patates Tohumluk patatesler dikilmeden önce HEK-GİBB® ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır. 25-50 ml
Marul Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce kullanılır. 50-100 ml
Biber Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır. 150 ml
Süs bitkileri Türlere ve bitkilerin büyüme tiplerine göre değişmekle birlikte çiçekçilikte (Karanfil, gül, glayöl, lisianthus, krizantem) uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır. 200-750 ml