FLUTICK® %1

FLUTICK® %1

Kategori : Antiparazitler

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Sığır, koyun

Ticari Takdim Şekli : 500 ml plastik şişelerde kutusuz olarak takdim edilmektedir.

Etkin Madde : 10 mg/ml flumetrin

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

FLUTICK %1 Dökme Çözelti sarı renkte berrak yağlı çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

FLUTICK %1 Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda yaygın biçimde karşılaşılan ısırıcı sinek, emici ve sokucu bit (Haemotopinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. ovis, Melophagus ovinus), kene, uyuz etkenlerine ve diğer dış parazitlere bağlı enfestasyonların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır. İleri derecede duyarlı olan dış parazit çeşitleri arasında, Amblyoma spp., Boophilus spp., Hyaloma spp., Rhipicephalus spp., Ixoides ricinus, Dermacentor spp. gibi keneler ve uyuz etkenlerinden Psoroptes uyuzu bulunur.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Plastik şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak çözeltinin üstteki bölmeye dolması sağlanır. Daha sonra hayvanın cidago
bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar dökerek uygulanır. FLUTICK %1, 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda olacak
şekilde aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır.

Sığır;

Canlı ağırlık Doz (ml)
100 kg canlı ağırlığa kadar 10 ml
100-200 kg canlı ağırlık 20 ml
200-300 kg canlı ağırlık 30 ml
300-400 kg canlı ağırlık 40 ml
400 kg’dan fazla sığırlara 50 ml

Koyun;

FLUTICK %1 koyunda iki şekilde kullanılır.
a) Yeni kırkılmış koyunlar, sığırlarda olduğu gibi cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar dökerek uygulanır. Eğer hayvanların yapağı uzunsa, sırt üzerindeki yapağı, elle iki yana açılarak, çizgi şeklinde açılan deri kısmı üzerine yine akıtılarak kullanılır.
b) Koyunlarda bir başka kullanma şeklide şöyledir: Hayvanın arka kısmının üzerine oturularak, ön bacakları ve arka bacakları arasındaki ve karnın yanlarındaki yapağısız çıplak kısımlara, mümkün olduğu kadar çok yere ilaç akıtılarak kullanılır.
Yukarıda tarif edildiği şekilde ilacı kullanmak için 5 ml’lik plastik bir şırınga yeterlidir. İstenilen dozda şırıngaya çekilen ilaç yukarıda tarif edildiği gibi hayvanlara tatbik edilir.

Canlı ağırlık Doz (ml)
10 kg canlı ağırlık için 1 ml
15 kg canlı ağırlık için 1.5 ml
20 kg canlı ağırlık için 2 ml
30 kg canlı ağırlık için 3 ml
40 kg canlı ağırlık için 4 ml
50 kg canlı ağırlık için 5 ml

 

Not: Sığır, koyunlarda uyuz ve bit varsa bu taktirde yukarıda belirtilen dozların iki katı uygulanır.

Bir defada uygulanan ilaç, kenelere karşı 4 – 6 hafta süreyle koruyucu olabildiğinden, gerekli görüldüğünde dış parazit mücadelesinde enfestasyonun çeşidine ve yoğunluğuna göre belirtilen sürelerin sonunda aynı dozlarda tekrar uygulanır. Emici ve sokucu bitler ve Psoroptes uyuzu mücadelesinde ise bir defalık ilaç uygulaması kontrol için yeterlidir. Eğer kene mevsiminin başında ilk olgun kene hayvanın üzerinde görülür görülmez ilaç uygulaması yapılırsa etki süresi 6 ila 8 hafta sürer.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

Koyun, Sığır

Ticari Takdim Şekli

500 ml plastik şişelerde kutusuz olarak takdim edilmektedir.

Etkin Madde

10 mg/ml flumetrin

Canlı Ağırlık

10 kg canlı ağırlık için, 100 kg canlı ağırlığa kadar, 100-200 kg canlı ağırlık, 15 kg canlı ağırlık için, 20 kg canlı ağırlık için, 200-300 kg canlı ağırlık, 30 kg canlı ağırlık için, 300-400 kg canlı ağırlık, 40 kg canlı ağırlık için, 400 kg’dan fazla sığırlara, 50 kg canlı ağırlık için

Doz (ml)

1 ml, 1.5 ml, 10 ml, 2 ml, 20 ml, 3 ml, 30 ml, 4 ml, 40 ml, 5 ml, 50 ml