FIPROVET DROP® Köpek

FIPROVET DROP® Köpek

Kategori : Antiparazitler

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Köpek

Ticari Takdim Şekli : Blister içerisinde bulunan 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml ve 4.02 ml.lik 3 adet polifolyo tüp bir karton kutu içerisinde arz edilmektedir.

Etkin Madde : %10 (w/v) fipronil ve %9 (w/v) S-methoprene içermektedir.

Açıklama

Kullanım Şekli

FİPROVET DROP Köpek Damlatma Çözeltisi, sarı-amber renkte berrak çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Köpeklerde pire (Ctenocephalides spp.), kene (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus) ve ısırıcı bit (Trichodectes canis) enfestasyonlarının tedavi ve korunması ile pire kaynaklı alerjik dermatitis tedavisinde destekleyici amaçla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Fipronilin farmakolojik dozu 6.7 mg/kg, S-methoprenin ise 6 mg/kg olarak alındığında aşağıdaki gibi uygulanır:
• 2 -10 kg canlı ağırlığa kadar 0.67 ml’lik bir tüp
• 10-20 kg canlı ağırlığa 1.34 ml’lik bir tüp
• 20-40 kg canlı ağırlığa 2.68 ml’lik bir tüp
• 40 kg canlı ağırlık üzerine ise 4.02 ml’lik bir tüp
Tüpün kapağı çevrilerek açılır. Köpekte iki omuz başı arasındaki kıl örtüsü elle aralanarak deri ortaya çıkartılır.
Tüpün ucu deri üzerine yerleştirilir ve tüpü sıkarak içeriği bir iki damla veya kısa bir çizgi halinde deri üzerine boşaltılır.
1 ay arayla tedavinin tekrarlanması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

Hayvan ilaçlı bölgeyi yaladığı takdirde kısa süreli hipersalivasyon şekillenebilir. Çok seyrek de olsa uygulama bölgesinde geçici deri reaksiyonları (deride renk kaybı, lokal alopesi, kaşıntı, eritem) ve genel kaşıntı veya alopesi şekillendiği bildirilmiştir. İstisna olarak da aşırı salivasyon, reverzibl nörolojik semptomlar (hiperestezi, depresyon, sinirsel semptomlar) veya kusma görüldüğü bildirilmiştir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

FİPROVET DROP Köpek, ergin pirelere karşı 8 hafta süreyle etkilidir. Yumurta, larva ve pupa gelişimini inhibe edici etkisi uygulamadan sonra 8 hafta süreyle devam eder.
Kenelere yönelik akarisit etkisi köpeklerde 4 haftadır (yapılan deneysel çalışmalara dayanarak).
Pire kaynaklı alerjik dermatitislerde hasta hayvan ile çevresindeki diğer kedi ve köpeklere aylık uygulama yapılması tavsiye edilir.
Uygulama yeri kuruyana kadar hayvana dokunulmamalı, hayvanların çocuklarla ve ortamdaki diğer hayvanlarla temas etmesine izin verilmemelidir.
Çok sayıda hayvan bir arada bulunduğu yerlerde pire ve kene problemlerinin optimal kontrolü için ortamdaki tüm kedi ve köpekler uygun bir insektisit ile ilaçlanmalıdırlar. Ayıca, ortamın vakumla süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik önlemlerin de alınması tavsiye edilir.
Ürünün etkinliği üzerinde nasıl bir sonuç doğuracağı araştırılmadığından uygulama sonrası 2 gün süreyle hayvanlar yıkanmamalıdır.
Ürün, hayvanın ulaşamayacağı bir bölgeye uygulanmalı ve tedavi edilen hayvanların birbirlerini yalamalarına izin verilmemelidir.

GEBELİKTE KULLANIM

Gebelik ve laktasyonda kullanılabilir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

Köpek

Ticari Takdim Şekli

Blister içerisinde bulunan 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml ve 4.02 ml.lik 3 adet polifolyo tüp bir karton kutu içerisinde arz edilmektedir.

Etkin Madde

% 10 (w/v) fipronil ve % 9 (w/v) S-methoprene içermektedir.