Evreka

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Flutriafol

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Sistemik, triazol grubu bir fungisittir. İlaçlamadan kısa bir süre bitki bünyesine alınır ve bitki özsuyuna geçerek etkili olur. Yağışlardan etkilenmez. Sadece buğdayda pas hastalığına karşı kullanılır.

Uygulama Şekli

Şekerpancarı yaprak lekesi: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Buğdayda pas hastalıkları (Sarı pas, kahverengi pas, kara pas): Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:

Captan, Maneb terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Evreka Şekerpancarı
Şekerpancarı yaprak lekesi (Cercospora beticola)
25 ml / da 35 gün
Evreka Buğday
Sarı pas (Puccina striiformis)
50 ml / da 30 Gün
Evreka Buğday
Kara Pas (P. graminis tritici)
50 ml / da 30 Gün
Evreka Buğday
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici )
50 ml / da 30 Gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 l

Bitki Adı

Buğday, Şekerpancarı

Etmen Adı

Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici ), Kara Pas (P. graminis tritici), Sarı pas (Puccina striiformis), Şekerpancarı yaprak lekesi (Cercospora beticola)

Aktif Madde

250 g/l Flutriafol