Esqui

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l Fluometuron

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
ESQUI® 
yabancı otların kökleri vasıtasıyla bünyelerine girer. Ksilem aracılığıyla akropetal olarak taşınır. Dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan sistemik bir herbisittir.
ESQUI®’nin aktif hale gelmesi için uygulamanın nemli toprağa yapılması ve uygulamadan sonra yeterli miktarda yağışın düşmesi veya yağmurlama sulamanın yapılması gerekmektedir. Bu yüzden ESQUI® mümkünse yağmur yağışı takip edilerek kullanılmalı yada uygulama yapıldıktan sonra 4 gün içinde 20-30 cm yağmurlama ile sulama yapılmalıdır. Bir sezonda ESQUI®’nin yada Fluometuron aktif maddeli bir herbisitin aynı tarlaya birden fazla kullanılmaması gerekmektedir. Üst üste uygulama yapılmamasına dikkat edilmelidir.

EKİM NÖBETİ:
Herhangi bir nedenle pamuk çıkışı olmaz ise hemen tekrar pamuk ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. ESQUI® uygulamasından 8 ay sonra mısır ve yer fıstığı, 9 ay sonra soya fasulyesi ve çeltik, 12 ay sonra ise diğer kültür bitkileri toprak işlemesinden sonra yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
ESQUI® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2,7 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ESQUI®’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2,7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanımasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu
Esqui Pamuk
Şeytan elması (Datura stramonium)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Semiz otu (Portulaca oleracea)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Darıcan (Echinochloa crus galli)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Çakal kavunu (Cucumis melo)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi
Esqui Pamuk
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
200 ml/da Pamuk ekiminden sonra, çıkış öncesi

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Aktif Madde

500 g/l Fluometuron

Ambalaj

Bitki Adı

Pamuk

Etmen Adı

Çakal kavunu (Cucumis melo), Darıcan (Echinochloa crus galli), Horoz ibiği (Amaranthus albus), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Semiz otu (Portulaca oleracea), Şeytan elması (Datura stramonium)