CYPERON® %5

CYPERON® %5

Kategori : Antiparazitler

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Koyun-keçi, buzağı-dana, düve, sığır

Ticari Takdim Şekli : 500 ml.lik ölçekli beyaz renkli yüksek dansiteli polietilen coex şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Etkin Madde : 50 mg/ml Sipermetrin

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Berrak, açık sarıdan koyu sarıya değişen renkte, yağlı bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sığırlar, koyun ve keçilerde bitler (Damalina bovis, Damalina ovis, Damalina caprae, Linognathus vituli), ısırıcı ve rahatsız edici sinekler (örn: Haemotobia irritans, Hydrotea irritans ve Musca türleri) ile kene (Boophilus microplus, Ixodes spp., Hyalomma spp., Dermacentor sp., Rhipicephalus sp.) mücadelesinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, plastik şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak üstteki bölmeye çözeltinin dolması sağlanır. Daha sonra hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar dökerek uygulanır. Sipermetrinin farmakolojik dozu 50-500 kg arasında farklı ağırlıktaki sığırlar göz önüne alındığında 0.5-5mg/kg canlı ağırlıktır. Buna göre Cyperon aşağıdaki pratik dozlarda uygulanır;

Hayvan türü Canlı Ağırlık (kg) Sinek mücadelesinde doz (ml) Kene mücadelesi (ml)
Koyun,keçi, buzağı – dana 50 kg’a kadar 5
Koyun,keçi, buzağı – dana 50-100 kg 7,5 10
Dana, düve, 1 yaşından küçük sığır 100 – 300 kg 10 12,5
1 yaşından büyük sığırlar 300 kg üzeri 12,5 15 ml

 

Koyun ve keçilerde, sırta dökerek uygulama yanında bir diğer yöntem de ilacın bir şırıngaya çekilerek yapağısız kısımlara akıtılmasıdır. Bunun için 5 ml’lik bir şırınga yeterlidir.
Sineklerle mücadelede, sinek sezonunun başında tek uygulama yapılır, 5-8 haftalık aralıklarla uygulama tekrarlanır.
Bitlerle mücadelede tek uygulama yeterlidir. Yoğun enfestasyonlarında 4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.
Kenelerle mücadelede 4 haftada bir uygulama önerilmektedir. Çok yoğun enfestasyonların olduğu durumlarda veteriner hekimin önerisine göre uygulama sıklığı arttırılabilir. Uygulama esnasında ilaç hayvanların gözlerine bulaştırılmamalıdır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

Buzağı, Dana, Düve, Keçi, Koyun, Sığır

Ticari Takdim Şekli

500 ml.lik ölçekli beyaz renkli yüksek dansiteli polietilen coex şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmuştur.

Etkin Madde

50 mg/ml Sipermetrin

Canlı Ağırlık (kg)

100 – 300 kg, 300 kg üzeri, 50 kg’a kadar, 50-100 kg

Sinek Mücadelesinde Doz (ml)

10, 12,5, 5, 7,5

Kene Mücadelesi (ml)

10, 12,5, 15 ml