Click

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : % 70Dithianon

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 400 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Mantar sporlarının çimlenmesini önleyerek etkileyen, koruyucu özellikteki bir fungisittir. İlaçlamadan sonra bitki üzerinde bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolay yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Bağ mildiyösü: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2. uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkarın arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali özellikteki olanlar ve yağlar hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Click Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri)
75 g / 100 L su 14 gün
Click Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
100 g / 100 L su 14 gün
Click Kayısı
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa)
50 g / 100 L su 14 gün
Click Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
40 g / 100 L su 14 gün
Click Bağ*
Mildiyö (Phythophthora infestans)
40 g / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 70Dithianon

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

400 g

Bitki Adı

Bağ*, Elma, Kayısı, Şeftali, Turunçgiller

Etmen Adı

Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.sp citri), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Phythophthora infestans), Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)