CAYENNE®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 350 g/l Thiamethoxam

Formulasyon : Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Cayenne® yeni geliştirilmiş sıvı (akıcı süspansiyon) bir tohum ilacı insektisittir. Cayenne® ürününün etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir bitki koruma ürünü olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Tohumların çimlenmesini takiben kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Bu özelliğin yanı sıra uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam” tohum ilacı olarak bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

İyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla, Cayenne® “Flow Seed Treater” diye tabir edilen ve tohum yürür bantları geçerken memelerden ilaç püskürtülerek ilaçlama yapan aletler ile ve bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli (spinning disk) tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir. İlaçlamada ayrıca dönen bidon (rotating drums) sistemli aletler de kullanılabilir. Buğdayda tohum ilaçlandıktan hemen sonra bekletilmeden ekilmelidir.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

Çiftçi şartlarındaki uygulamalarda beton hazırlama mikserleri, ilaçlama bidonları da kullanılabilir.

Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ilaç ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır.

-İlaç karışım kabına, örnekte verilen miktarda su doldurunuz.

-Kullanmadan önce ilacı iyice çalkalayınız.

-Devamlı olarak karıştırırken, gerekli miktarda Cayenne® ‘yi suya ilave ediniz.

-Kullanım sona erinceye kadar bu ilaç ön karışımı devamlı olarak karıştırılmalıdır.

-Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Örneğin, 100 kg’lik bir patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen ilaç 1000 ml. su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir. Elde edilen bu ön karışım 100 kg’lık tohuma belirtilen aletlerle mütecanis olarak tatbik edilir. Patateste; temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak ilaç ön karışımı pülverize edilir. İlaçlama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalıdır.

NOT:

Cayenne®, mibzerde tohum akışı hızını azaltabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mibzer ayarını yapınız.

– Kullandıktan sonra tüm aleti temizleyiniz.

– İlaçtan beklenen üstün etkinin sağlanabilmesi için toprakta yeterli nem ve mutedil iklim koşullan gereklidir.

Bitki tahammülü:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tahammül edilir. Tereddüt halinde önce bitki toleransı saptanmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  Cayenne® film kaplama polimer preparatlar ile ve nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının “WS” ve “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Cayenne® solvent bazlı formulasyonlar ile karışım halinde kullanılamaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır Telkurtları

(Agriotes spp.)

500 ml/100 kg tohuma 56 gün
Patates Telkurtları

(Agriotes spp.)

 

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/100 kg tohuma

 

 

10 ml/100 kg tohuma

56 gün
Şekerpancarı Pancar piresi

(Chaetocnema spp.)

Toprakaltı zararlı kompleksi

(Tel kurtları-Agriotes spp.)

Yaykuyruklular, Kırkayaklar)

750 ml/100 kg tohuma 56 gün
Buğday Ekin kambur böceği

(Zabrus spp.)

150 ml/100 kg tohuma
Ayçiçeği Tel kurtları

(Agriotes spp.)

1000 ml/100 kg tohuma 120 gün