BUTACOM-B12®

BUTACOM-B12®

Kategori : Vitamin & Mineral

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : At-sığır, tay-dana, koyun-keçi, köpek-kedi

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml’lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde : 100 mg/ml butafosfan, 0.05 mg/ml vitamin B12 (siyanokobalamin)

Açıklama

Kullanım Şekli

Butacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, pembe renkli, partikülsüz ve steril bir enjeksiyonluk çözelti olup Veteriner Vitamin-Mineral’dir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Butacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır.
• Fosfor ve vitamin B12 eksikliği kaynaklı, süt ineklerinde görülen hipofosfatemi ve hipokalsemi gibi metabolizma bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preparatları ile birlikte),
• Sığırlarda kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi, rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıdaya bağlı hazımsızlıklar, ketosis ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
• Fosfor ve buna bağlı kalsiyum yetersizliği durumları, yeni doğanların iskelet sistemi gelişme geriliği, yabancı madde yeme alışkanlığı (pika), osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kemik metabolizması bozukluklarında ve nekahat hallerinde genel durumun desteklenmesinde (D vitamin preparatları ile birlikte),
• Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),
• Paraziter ve sekonder anemi durumlarında (destekleyici olarak),
• Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisinde (ek olarak),
• Genel düşkünlük (iştahsızlık, aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik) hallerinde organizmanın direncini artırmak üzere ve özellikle köpek yavrularında gelişmeyi stimüle etmek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Butacom-B12 Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla 2,2 – 4,4 mg/kg canlı ağırlık/gün butafosfan ve 1 – 2 μg/kg canlı ağırlık/gün vitamin B12 (siyanokobalamin) farmakolojik dozda uygulanır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Butacom-B12 Enj. Çöz. Dozu Uygulama yolu
At- Sığır 450 kg 10 – 20 ml/gün Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Tay-Dana 180 kg 4 – 8 ml/gün Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Koyun-Keçi 45 kg 1-2 ml/gün Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)
Köpek-Kedi 9 kg 0,2 – 0,4 ml/gün Kas içi (i.m)
Damar içi (i.v)
Deri altı (s.c)

 

Kronik Hastalıklarda; yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir, gerekli görülürse 1-2 hafta veya daha kısa aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir.
Sağlıklı hayvanlara verim arttırıcı amaçla yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir.
Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

At, Dana, Keçi, Kedi, Köpek, Koyun, Sığır, Tay

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml’lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde

100 mg/ml butafosfan, 0.05 mg/ml vitamin B12 (siyanokobalamin)

Canlı Ağırlık

180 kg, 45 kg, 450 kg, 9 kg

Butacom-B12 Enj. Çöz. Dozu

0,2 – 0,4 ml/gün, 1-2 ml/gün, 10 – 20 ml/gün, 4 – 8 ml/gün

Uygulama Yolu

Kas içi (i.m) Damar içi (i.v) Deri altı (s.c)