Break-Thru S 240

Kategori : Mollussisit ve Diğerleri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100% Polyether-Polymethylsiloxane-Copolymer

Ambalaj : 100 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Sıvılarda yüzey gerilimini azaltır. Yüzey kaplamasını arttırır. Yapışmayı arttırır ve ilacın bitkinin içine işlemesini sağlar. Islanması zor olan yüzeylerin daha kolay ve tam olarak ıslanmasını ve ilaçlı su ile kaplanmasını sağlar. İyonik değildir.

Uygulama Şekli

Karışım pH değeri 9’un üzerinde ve 5’in altında ise ürünün etkisi azalabilir. Optimum sonuçlar pH 5 ile pH 9 arasında görülmektedir. Bu pH aralıklarında hazırlanan karışımlar ise karıştırıldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde kullanılmalıdır.

Fungusitler, insektisitler, akarisitler, bitki gelişim düzenleyiciler 10 ml/ 100 l su
Herbisitler 25 ml/100 l su
Uçak uygulamalarında ve daha az su kullanmak için 50 ml/100 l su

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Break-Thru bütün bitkiler için her türlü ilaç karışımı ile kullanılır. Amaca yönelik olarak tek başına da kullanılabilir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

100% Polyether-Polymethylsiloxane-Copolymer

Ambalaj

100 ml