Fındık Ne Zaman Dikilir ve Hasat Edilir?

fındık ne zaman

Fındık Ne Zaman Dikilir ve Hasat Edilir?

Fındık Ne Zaman Dikilir ve Hasat Edilir?

Fındık, yetişirken fazla zorluk çıkaran bir bitki değildir. Bulunduğu ortam sıcaklık, su ve nem gibi koşulları sağlayabiliyor ise kolayca uyum sağlayıp ürün verebilir. Fakat alınan ürünün miktarını ve kalitesini artırmak için arazi hazırlığında ve bitki dikiminde dikkat edilmesi gereken detaylar vardır.

Fındık Bahçesi Nasıl Kurulur?

Fındık ekilecek arazi seçildikten sonra, fındık dikiminden önce bahçenin tamamı zararlı otlardan arındırılır.

Arazideki toprak için analiz yaptırılarak toprağın ihtiyacı olan besin maddelerinin belirlenip buna göre gübreleme yapılması, var olan asitlik oranının tespit edilerek gerekli görüldüğü takdirde kireçleme yapılması gereklidir.

Toprağın alt ve üst katmanlarının karıştırılarak alt tabakanın havalandırılması ile mikroorganizma faaliyetlerinin artırılması hedeflenir. Bu şekilde toprağın verimliliği artırılır.

Dikim yapılacak arazilerde daha öncesinde başka bitkilerin, özellikle uzun ömürlü bitkiler, tarımı yapılmış ise toprak yeni dikim öncesinde dinlendirilmelidir. Dinlendirme miktarı önceki bitkinin türüne göre değişiklik gösterebilir.

Arazilerin eğim oranlarına göre toprağı hazırlarken farklı teknikler kullanılmalıdır. Eğer arazi düzse veya düz sayılabilecek miktarda az eğimi varsa toprağın taban suyu miktarı tespit edilmeli ve durumuna uygun drenaj kanalları oluşturulmalıdır.

Eğer arazi eğimli ise toprağı, gübreyi ve suyu korumak için teraslama yapılmalıdır. Aynı zamanda bu teraslamalar hasadın kolay yapılmasını sağlamaktadır. Bu teraslamaların farklı çeşitleri mevcuttur:

  • Kanal teraslar; arazinin eğimi %5 ve % 25 arasında ise tercih edilir.
  • Hendek teraslar; arazinin eğimi %25 ve %75 arasında ise uygulanır.
  • Cep teraslar; arazinin eğimi %75’ten fazla ise ve diğer teraslamalar araziye uygulanamıyorsa tercih edilir.

 

fındık ne zaman

Fındık Dikerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dikilecek fındık çeşidi seçilirken, üretilecek çeşidin verimli ve kaliteli bir tür olmasına önem vermek gerekir ki hasat sırasında bolca ürün alınabilsin. Ana çeşidin maksimum seviyede meyve tutumunun olabilmesi için de bahçede mutlaka tozlayıcı çeşitlere yer verilmelidir.

Fındık bitkisi kök sürgünü oluşturan bir türdür. Bu nedenle fındık fidanı seçilirken kök sürgünlerine dikkat edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken özellikler:

  • İyi, yoğun ve sağlıklı kök oluşturmuş sürgünler tercih edilmelidir.
  • Sürgün üzerinde iyi bir şekilde oluşmuş tomurcuklar bulunmalıdır.
  • Mümkünse 1-2 yaş civarındaki fidanlar tercih edilmelidir.

Bu özelliklere uygun bulunan fidanlar köklere zarar vermeden çıkarılmalıdır. Çıkarılan sürgünlere dikim budaması yapılmalıdır. Bu budama ile zarar görmüş olan, fazla uzun olan kökler uygun bir noktasından kesilmelidir. 35-40 santimetrede hazırlanan fidanlar uygun dikim çukurlarına ekilmelidir.

Fidan dikim zamanı için en uygun aralık sonbahar aylarıdır fakat şubat ve mart aylarına kadar da dikim yapılabilmektedir.

Fındık için genellikle iki farklı dikim sistemi kullanılır. Bunlar “Ocak Dikim Sistemi” ve “Çit Dikim Sistemi“dir. Geleneksel olarak Ocak Dikim Sistemi kullanılmaktadır.

  • Ocak Dikim Sistemi genellikle düz arazilerde kullanılır. Eğimi olan arazilerde teraslama yapıldıktan sonra kullanılabilir. Bu sistemde açılan çukurlar dikimden en az bir ay önce 120 cm çap ve 60 cm derinlikte olmalıdır.
  • Çit Dikim Sistemi düz arazilere de uygulanabildiği gibi çoğunlukla eğimli arazilere ve toprak derinliği fazla olmayan arazilerde tercih edilmektedir. Arazide 1.5-2 m teras genişliği olan ve teraslar arası 3.5-5 m mesafe olan teraslama yapılır. Dikim için 1.5-2 m aralıklarla 50 cm genişliğinde 30-40 cm derinliğinde çukurlar açılır. Eğer arazi düz ise bu sistemde oluşturulmuş sıralar arasında 4-5 m mesafe bırakılmalıdır.

Fındık Kaç Ayda Yetişir?

Fındık bitkisi dikim yapıldıktan 2-5 yıl kadar sonra meyve vermeye başlar; fakat tam olgunluğa ulaşması ve tam verimliliğinde ürün verebilmesi için 7-8 yıl geçmesi gerekmektedir. Olgunluğa ulaşmış bir ağaçta fındık, kış aylarında yaptığı tozlanma işleminden sonra sonhbar başına kadar meyvesini üretir. Bu süreç yaklaşık olarak 9-10 ay kadar bir süreye denk gelmektedir. kalan 2-3 aylık sürede bitki kendini dinlendirir.

 

Fındık Ne Zaman Dikilir ve Hasat Edilir?

Fındık Ne Zaman Hasat Edilir?

Fındık hasadı genellikle ağustos ayının ortalarında başlar ve eylül ayının sonuna kadar devam eder.

Fındık bitkisi yetiştiği iklim ve arazi şartlarından dolayı çevresinde birçok bitki, çalı veya diken oluşturur. Hasadın en yüksek verimde, en kolay şekilde yapılabilmesi ve zayiatın azaltılabilmesi için hasat başlamadan önce arazi zemini elle veya motorlu ekipmanlarla temizlenmelidir.

Fındığın en olgun ve kaliteli hali fındık ağacının sallanması ile yere düşer. Bu nedenle fındık hasadı çoğunlukla yerden toplanarak yapılır. Arazi koşullarının elverişli olmadığı veya sallama metodunun işe yaramadığı yerlerde ise dalından koparılarak toplama işlemi gerçekleştirilir.

Fındık toplandıktan sonra zuruflu hali ile güneş gören yere serilip 3-5 gün boyunca kurutulur. Daha sonrasında fındık bu zuruftan makine veya el yordamı ile ayıklanır. Elde edilen fındıklar güneş gören yerlere serilerek 3-5 gün boyunca kurutulur. Kurutma işleminden sonra fındıklar vantilatör ile toprak, taş, zuruf kalıntısı veya içi boş fındıklardan ayrıştırılır ve çuvala koyarak satışa hazır hale getirilir.

Uzun zamandır tarıma katkı sağlamak amacıyla çalışan Hektaş’ın deneyimlerinden yararlanmak için sitede bulunan profesyonel çözümlere göz atabilirsiniz.

[1] https://www.dogancanfindik.com.tr/findik-uretim-alanlari-sID8

[2] https://www.tarimkutuphanesi.com/FINDIK_YETISTIRICILIGI_00007.html

[3]https://www.e-fidancim.com/blog/.

[4] https://www.tarimkutuphanesi.com/FINDIK_YETISTIRICILIGI_00007.html