Fındık Gübreleme Nasıl Olmalı?

fındık gübreleme

fındık gübreleme

Fındık Gübreleme Nasıl Olmalı?

Her bitkinin kaliteli bir toprak ve besine ihtiyaç duyduğu gibi fındık gübreleme de fındık yetiştiriciliği için önemli bir konudur. Gübreleme, toprağın verimliliğini artırarak fındık ağaçlarının sağlıklı büyümesini, gelişmesini ve meyve verimini artırır. İyi bir gübreleme programı, fındık ağaçlarının besin ihtiyaçlarını karşılar ve topraktaki besin eksikliklerini giderir.

Fındık Gübreleme Nasıl Olmalı?

Fındık kökleri, topraktan sürekli olarak besin maddeleri alarak gelişimini sürdürür. Ancak zamanla toprakta bulunan besin maddeleri tükenir ve bu durum fındık ağaçlarının büyüme ve ürün verimini olumsuz etkiler. Bu nedenle gübreleme işlemiyle eksik olan besin maddeleri tekrar toprağa verilir. Gübreleme, topraktaki besin maddesi noksanlıklarını gidermek ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak amacıyla yapılır. Gübre, bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve ürün verimi için gerekli olan mineral ve besin maddelerini içeren materyallerdir. Gübreleme, bitkilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve verimli bir şekilde büyümelerini sağlamak için önemlidir. Fındık gübrelemesi için aşağıdaki faktörleri dikkate almanız önem taşır:

  • Fındık bahçenizin toprak ve yaprak analizlerini yaptırarak topraktaki besin maddelerinin eksikliklerini ve fazlalıklarını belirleyin. Bu analizler, doğru gübreleme programını oluşturmanıza yardımcı olur.
  • Gübreleme sürecinde genellikle organik gübreler, kimyasal gübreler veya bunların bir kombinasyonu kullanılır. Organik gübreler, toprağın yapısını iyileştirirken; kimyasal gübreler hızlı etki gösterir. Hangi gübreleri kullanacağınızı belirlerken toprak analiz sonuçlarına ve bölgenizin iklim ve toprak koşullarına dikkat etmeniz gerekir.
  • Fındık bahçesinde gübreleme, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılır. İlkbaharda yapılacak gübreleme bitkilerin büyüme dönemine destek olurken; yaz aylarında yapılan gübreleme meyve gelişimini destekler. Gübreleme zamanı, iklim koşullarına, fındık çeşidine ve bölgenize bağlı olarak değişebilir.
  • Gübre dozajı, toprak analizi sonuçlarına ve fındık bahçenizin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Gübrenin aşırı kullanımı bitkilerde yanmalara ve çevresel etkilere neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Gübrenin uygulama yöntemi, yayma, çizgi uygulama veya damlama sulama gibi yöntemlere bağlı olarak değişebilir.
  • Fındık ağaçlarına düzenli olarak gübre uygulamak önemlidir. Sürekli gübreleme, bitkilerin sürekli olarak besin maddelerine erişmesini sağlar ve verimliliklerini artırır.

Fındık Gübreleme Nasıl Olmalı?

Fındık Bitkisinin Bitki Besin Elementleri İhtiyacı Nelerdir?

Fındık yetiştiriciliğinde birtakım bitki besin elementleri temel sayılır ve gübreleme sırasında bu elementlerin olmaması kabul edilemez. Fındığın temel bitki besin elementleri arasında ilk sırada azot sayılabilir. Azot; bitkilerin büyümesi, yaprak gelişimi ve protein sentezi için önemlidir. Fındık, özellikle büyüme dönemlerinde azota ihtiyaç duyar. Bir diğer önemli element ise fosfordur. Bitkilerin kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve oluşumu için fosfor gereklidir. Son olarak olmazsa olmazlardan biri de potasyumdur. Özellikle bitkilerin genel büyüme, su dengesi, hastalık direnci ve meyve kalitesi için önemlidir.

Gübreleme programı oluşturulurken toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre bitkinin eksik olduğu veya ihtiyaç duyduğu besin maddeleri belirlenmelidir. Buna göre uygun gübreler ve uygulama zamanları belirlenerek bitkinin ihtiyaçları karşılanmalıdır. Azotlu gübre genellikle ilkbahar ve yaz aylarında uygulanırken, fosforlu ve potaslı gübreler daha az sıklıkla, genellikle yılda bir uygulanır.

Fındık Bitkisinin Beslenmesinde Hangi Bitki Besin Elementleri Kullanılır?

Fındığın beslenmesinde azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra diğer önemli bitki besin elementleri de kullanılır. Bu elementlerin fındık için önemi ve görevleri şu şekilde özetlenebilir:

Kalsiyum, bitkilerin hücre bölünmesi, hücre yapısı ve sağlamlığı için gereklidir. Diğer yandan bitkilerde enzim aktivitesini düzenler. Kalsiyum eksikliğinde fındıkta yaprak yanıklığı, meyve çürümeleri ve büyüme bozukluklarına neden olabilir. Kalsiyum yanı sıra şu elementler de önemlidir:

  • Magnezyum, bitkilerde klorofil üretimi ve fotosentez için önemlidir. Öte yandan magnezyum enzim aktivasyonunda rol alır. Magnezyum olmazsa fındık yapraklarında sararma ve yaprak kenarlarında kahverengi lekeler gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
  • Demir, bitkilerde klorofil sentezi ve elektron taşıma sistemlerinde yer alır. Demir eksikliği, yapraklarda sararma (kloroz) ve yapraklarda küçülme gibi belirtilere neden olabilir.
  • Mangan, bitkilerde fotosentez, enzim aktivasyonu ve nitrat metabolizması için gereklidir. Fındık yapraklarında sararma, lekeler ve büyüme geriliği gibi belirtiler mangan yokluğunda ortaya çıkar.
  • Çinko, bitkilerde enzim aktivasyonu, protein sentezi ve hormon düzenlemesi için önemlidir. Yeterli çinko alınmazsa meyve oluşumunda sorunlar gibi belirtilere yol açabilir.
  • Bakır, bitkilerde klorofil sentezi, enzim aktivitesi ve hücre duvarı oluşumu için gereklidir. Bakır eksikliği yaşayan fındıkta, yapraklarda kahverengi lekeler, yaprak büyümesinde gerilik ve meyve dökülmeleri görülebilir.

Fındık Gübreleme Nasıl Olmalı?

Fındık Bitkisi Bitki Beslenmesi Ne Zaman Yapılır?

Fındığın bitki beslenmesi, kışlık ve yazlık gübreleme olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Kışlık gübreleme sıklıkla kasım ve şubat ayları arasında yapılır. Fosforlu, potaslı gübreler, çiftlik gübresi ve kireç kışlık gübreleme döneminde verilebilir. Azotlu gübrelerin ilk yarısı şubat ayı sonlarından mart ayının ikinci yarısına kadar yapraklanma başlangıcında uygulanabilir.

Fosforlu gübreleme dönemi geldiğinde ise fosforlu gübreler, fındık ocaklarının dal iz düşümlerinde açılan çukurlara eşit miktarda konulup üzerleri kapatılarak uygulanır. Bu gübreleme  yılda bir uygulanır.

Potasyumlu gübreleme zamanı geldiğinde ise kullanılacak olan potasyumlu gübreler, genellikle fosforlu gübrelerle birlikte uygulanır. Bu tür bir gübreleme yılda bir yapılabilir.

Son olarak kireçleme dönemi de unutulmamalıdır. Kireçleme işlemi 3-4 yılda bir yapılır ve kasım-aralık ayları arasındaki dönemde uygulanır. Kireç, dal uçları altındaki 40-50 cm genişliğindeki banda serpilerek toprakla karıştırılır.

HEKTAŞ Ürünleri ile Fındıkta Verim Farklılıkları Nasıl Olmaktadır?

Hektaş, pek çok tarım ürününde olduğu gibi fındık tarımında da uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzmanlığıyla çiftçilere değerli katkılar sağlar. Yüksek kaliteli gübreler, uzman tarım danışmanları, sürekli araştırma ve inovasyon çalışmaları ile çevre dostu yaklaşımı sayesinde fındık üreticilerinin verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmaya çalışır. Hektaş’ın ürünlerini kullanan çiftçiler, daha sağlıklı ve kaliteli fındık elde edebilirken aynı zamanda sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunurlar. Siz de Hektaş’ın uzman ekibine danışarak ve ürünlerini kullanarak fındık tarımında önemli verim farklılıkları elde edebilirsiniz.

Kaynaklar:

1-https://arastirma.tarimorman.gov.tr/findik/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=22

2-https://www.fiskobirlik.com.tr/findikdetay/Findik-Yetistiriciligi.html

3-https://etarim.net/findikta-gubreleme.html

4-https://samsun.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/GormeEngellilerDetay.aspx?OgeId=1115&Liste=Haber

(5) – (6)

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/36008/mod_resource/content/0/9.%20Hafta.pdf