YARA KRISTA UP 17.44.0

YARA KRISTA UP 17.44.0

Kategori : Saf Gübreler

Ürün Grubu : Bitki Besleme

Garanti Edilen İçerik:
Toplam Azot (N): 17
Üre Azotu (N): 17
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5): 44
Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Besleme Ürününün Kullanma Şekli

Tüm bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde damlama, minispring ve yağmurlama sistemleri ile kullanılabilir. Suda tamamen çözünen katı formda bir gübre olup genel kullanım dozu 0,5-1 kg/da/gündür. Uygulanılacak olan doz toprak yapısı, iklim koşulları, kültür bitkisi ve çeşidi ve sulama sistemine göre değişiklik gösterir. Uygulama dönemi ve dozunu belirlemek için mutlaka tarım uzmanı ile görüşünüz.