VOCAL® 10 G

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %10 Fosthiazate

Formulasyon : Granül (GR)

Ambalaj : 4 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Toprak çok iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda ilaç, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Domates’te Kök Ur Nematodu; Uygulama dekara 4 kg gelecek şekilde homojen olarak yapılmalıdır. Bitki koruma ürünü toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır. Muz’da Spiral Nematod; Uygulama yalak başına 50 g doz gelecek şekilde muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda Eylül ayında ikinci uygulama olarak tekrarlanır. Uygulamadan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılamaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
MUZ Spiral nematodu

(Helicotylenchus multicinctus)

50 g/yalak
Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

50 g/yalak
DOMATES

(Sera)

Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

4 kg/da