Vocal 10 G

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %10 Fosthiazate

Formulasyon : Granül (GR)

Ambalaj : 4 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Uygulama Şekli

Toprak çok iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda ilaç, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Domates’te Kök Ur Nematodu; Uygulama dekara 4 kg gelecek şekilde homojen olarak yapılmalıdır. Bitki koruma ürünü toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır. Muz’da Spiral Nematod; Uygulama yalak başına 50 g doz gelecek şekilde muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda Eylül ayında ikinci uygulama olarak tekrarlanır. Uygulamadan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılamaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu
Vocal 10 G Muz
Spiral nematodu (Helycotylenchus multicinctus)
50 g/yalak
Vocal 10 G Muz
Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.)
50 g/yalak
Vocal 10 G Domates (sera)
Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.)
4 kg/da

Ek bilgi

Aktif Madde

% 10 Fosthiazate

Ambalaj

4 kg

Formulasyon

Granül (GR)

Bitki Adı

Domates (sera), Muz

Etmen Adı

Kök ur nematodları (Meloidogyne spp.), Spiral nematodu (Helycotylenchus multicinctus)