VERSUS® 150 EC

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/L Fosthiazate

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Toprak iyi işlenmiş, keseksiz ve tavında olmalıdır. Kullanılacak organik gübre (hayvan gübresi) atılmış, serpilmiş ve toprağa karıştırılmış olmalıdır.

Domates ve biber seralarında fide dikiminden 3-6 gün önce, damla sulama şeklinde, tavsiye edilen dozda 1 defada uygulanmalıdır. Dikimden sonra kullanılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

1 L/da

(Damla sulama ile uygulama,

fide dikiminden 3-6 gün önce)

Biber

(Sera)

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

1 L/da

(Damla sulama ile uygulama,

fide dikiminden 3-6 gün önce)