VAPAM®

Kategori : Fumigantlar ve Nematisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l Metam sodium

Formulasyon : Suda Çözünen Konsantre (SL)

Ambalaj : 25 L

Etiket Bilgisi   Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

VAPAM® her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera, saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlarına arız olan fungal hastalıklara, nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik etmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında, beher m2’ye 60-125 ml dozda kullanılır.

VAPAM® seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre hangisi kullanılıyorsa fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işlemi ekimden 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak fumigasyondan evvel tavında olmalıdır.

1-Solarizasyon ile uygulama;

Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçırmayacak şekilde iyice kapatılır. Sonra bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağın 20-25 cm derinliğine inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta devam eder.

2-Solarizasyonsuz uygulama;

Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçırmayacak şekilde iyice kapatılır. Bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağa verilir. 15-20 gün örtülü bir şekilde bekletilir. Uygulama yapılan seranın naylonu veya camları mutlaka kapatılmalı, alan dışına gaz çıkışı engellenmelidir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılıp kullanılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Domates

(Sera)

Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

100 L/da

(Solarizasyon ile)

Solgunluk ve Kök çürüklüğü

(Fusarium oxysporum, Fusarium solani)

Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

60-125 ml/m2

(Solarizasyonsuz)

Yabancı ot tohumları