VALDES® 20 WG

VALDES® 20 WG

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %20 Flubendiamide

Formülasyon : Suda Dağılabilen Granül (WG)

Ambalaj: 60 gr, 300 gr

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domateste pamuk yaprak kurdu: 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste domates güvesi: Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3’ü bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir.

Bağda bağ salkım güvesi: Uygulamalar tahmin uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklıklar toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Elmada elma içkurdu: Uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanlarını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Bu tarihler göz önünde bulundurularak birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 ve görüldüğü takdirde üçüncü döle karşı 1 uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurt: Yeşilkurtun herhangi bir dölüne karşı kullanılabilir. En iyi etkiyi elde etmek için her dölde yumurtadan yeni çıkmış larvaların çoğunlukta olduğu dönemde uygulama yapılması uygundur. Larvalar gündüzleri genellikle tarak, çiçek ve koza içinde beslendiği için uygulama sabah erken saatlerde veya akşam geç saatlerde yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domates

(sera)

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

20 g/100 l su, larva 1 gün
Domates

(sera)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

15 g/100 l su, larva 1 gün
Bağ* Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 g/100 l su, larva 14 gün

(üzüm)

Elma Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

20 g/100 l su, larva 14 gün
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/da,

larva

21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.