TYLOHEK-200®

TYLOHEK-200®

Kategori : Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli : Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü : Sığır, koyun, keçi

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml’lik Tip II amber renkli cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip off kapaklıdır.

Etkin Madde : TYLOHEK-200 Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı-kehribar renkli, berrak partikülsüz çözelti halinde olup, her ml’si 200 mg Tilozin içerir.

Açıklama

Kullanım Şekli

TYLOHEK-200 Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı-kehribar renkli, berrak partikülsüz çözeltidir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
TYLOHEK-200 tilozine duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir.
Sığır, koyun ve keçilerde erken dönemdeki mastitis ve agalaksia, metritis, pododermatitis, piyoderma, keçi ciğer ağrısı, pnömoni, CRD (hindilerde), artritis, difteri, dizanteri, enteritis; solunum sistemi, sindirim sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Ürün tüm türlerde kas içi yolla uygulanır. Günlük parenteral doz 10 mg/kg canlı ağırlık/gündür. Pratik olarak hindiler dışındaki hayvanlara her 20 kg canlı ağırlık için günde 1 ml yeterlidir. Hindilerde ise 5 kg canlı ağırlık için günde yaklaşık 0,3 ml yeterlidir.
Sağaltım için genellikle 5-6 günlük uygulama yeterli olup, sığırlarda bir bölgeye uygulanacak azami ilaç miktarı 15 ml, koyun ve keçilerde 5 ml olup, gerektiğinde farklı bölgelere uygulanmalıdır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü

Keçi, Koyun, Sığır

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml’lik Tip II amber renkli cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip off kapaklıdır.

Etkin Madde

TYLOHEK-200 Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı-kehribar renkli, berrak partikülsüz çözelti halinde olup, her ml’si 200 mg Tilozin içerir.