Twister 5 EC

Twister 5 EC

Kategori : Akarisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Hexythiazox

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt, 250 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine etkilidir. Erginlere etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır. Klasik akarlara direnç kazanmış akarlara da etkilidir.Etkisi 50-60 gün sürer. Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler. Eğer ilaç doğrudan yumurta üzerine püskürtülürse yumurta açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse bıraktıkları yumurtaları açılmaz.

Uygulama Şekli

Pamukta kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı organizma yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.
Patlıcan, hıyar (sera) ve karpuzda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
Elmada Avrupa kırmızıörümceğine karşı mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılan sayımlarda 8-10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.
Bağda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.
Domates (sera) ve biberde (sera) iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Twister 5 EC Patlıcan
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
50 ml/100 lt.su (yumurta,larva,nimf), 1 gün
Twister 5 EC Pamuk
kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus)
100 ml/da (yumurta,larva,nimf) 0 gün
Twister 5 EC Pamuk
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
75 ml/da (larva,nimf) 0 gün
Twister 5 EC Karpuz
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
125 ml/da (Yumurta, larva, nimf) 3 gün
Twister 5 EC Kabak (Sera)
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
100 ml/ 100 l Su ( yumurta, larva, nimf) 3 gün
Twister 5 EC Hıyar
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
100 ml/100 L su (Yumurta, larva, nimf) 3 gün
Twister 5 EC Elma
Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)
50 ml/100 lt.su (yumurta,larva,nimf) 7 gün
Twister 5 EC Domates
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
100 ml/100 lt.su (yumurta, larva, nimf) 3 gün
Twister 5 EC Biber
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
100 ml/100 L su (Yumurta, larva, nimf) 3 gün
Twister 5 EC Bağ*
İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
50 ml/100 lt.su (yumurta,larva,nimf) 7 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

50 g/l Hexythiazox

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1 lt, 250 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Domates, Elma, Hıyar, Kabak (Sera), Karpuz, Pamuk, Patlıcan

Etmen Adı

Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi), İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae), Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus)