Troopest 50 WG

Troopest 50 WG

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %50 Kresoxim-methyl

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 150 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Troopest 50 WG ’nin etkili maddesi olan Kresoxim-methyl, yeni bir fungisit grubu olan Strobilurin grubuna ait bir aktif maddedir. Quasi-Sistemik (yarı sistemik) bir fungisittir. Çiçek döneminde kullanılabilir. Bitki açısından son derece güvenli bir fungisittir, her dönemde uygulanabilir. Hücrede solunumu engellemesi yoluyla fungusun ölümüne neden olur. Koruyucu ve tedavi edici çift yönlü etkisi vardır. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyveler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir. İlacın koruyucu etkisi 10-14 gün sürer. Birbirini izleyen 2-3 uygulama yapıldığında hem tedavi edici etkisi yükselir, hem de hastalıktan bağımsız olarak yapraklara yeşil bir görünüm kazandırır. Diğer fungisitlerden farklı bir etki şekline sahip olunduğundan direnç yönetiminde önemli bir yer tutar. Çevreye saygılı, IPM’e uygundur. Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır. Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisinde hiçbir değişikliğe neden olmaz.

Uygulama Şekli

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabarınca,

2. ilaçlama: Pembe tomurcuk devresinde,

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde yapılır. Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir.

1. uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra tanelerin ben düşme dönemine kadar 10-14 gün aralıklarla devam edilir.
Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir. 14-15 gün arayla tekrarlanır.
İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün arayla devam edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali özelliktekiler hariç, diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.Bir kaç saat içerisinde kullanılmalıdır. Ürün müdürlüğüne danışılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Troopest 50 WG Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Alternaria f.sp. citri)
25 g / 100 L su 35 gün
Troopest 50 WG Kabakgiller
Külleme (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.)
25 g / 100 L su 3 gün
Troopest 50 WG Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
15 g / 100 L su 35 gün
Troopest 50 WG Bağ*
Külleme (Uncinula necator)
20 g / 100 L su 35 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

150 g

Bitki Adı

Bağ*, Elma, Kabakgiller, Turunçgiller

Etmen Adı

Kahverengi leke hastalığı (Alternaria f.sp. citri), Karaleke (Venturia inaequalis), Külleme (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.), Külleme (Uncinula necator)

Aktif Madde

% 50 Kresoxim-methyl