Trailer

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %50 Trifloxystrobin

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 100 g, 150 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Yaprakların mumsu tabaksından içeriye girme özelliği ile koruyucu ve tedavi edici özellikte bir fungusittir.

Uygulama Şekli

Bağ küllemesi mücadelesinde

1. ilaçlama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde ,

2. ilaçlama çiçeklenme öncesinde tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulama ; üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karaleke mücadelesinde

1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığı dönemde ,

2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde,

3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde,

4. Ve diğer ilaçlamalar iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun durum oluşturduğunda ilaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 sonra yapılabilir.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

(Kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.
Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Kayısı ağaçlarında: yaprak delen (çil) hastalığına karşı

1.ilaçlama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama ilkbahar çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Trailer® diğer bitki koruma ürünleri ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Trailer® sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer bitki koruma ürünleri konmalıdır. Şayet karışıma giren bitki koruma ürünleri ‘’suda erir ambalajda (WSB) ise depoya önce bunlar sonra Trailer® ilave edilmelidir.Yayıcı yapıştırıcılarla karıştırmayın.Bağda Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar Yalova incisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Trailer Turunçgiller
Kahverengi leke hastalığı (Bremia lactucae)
20 g / 100 L su 28 gün
Trailer Kayısı
Kayısı sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
12,5 g / 100 L su 14 gün
Trailer Kavun
Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)
15 g / 100 L su 3 gün
Trailer Karpuz
Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)
20 g / da 3 gün
Trailer Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
15 g / 100 L su 14 gün
Trailer Domates
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)
15 g / 100 L su 3 gün
Trailer Çeltik
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)
20 g / da 35 gün
Trailer Biber
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)
15 g / 100 L su 3 gün
Trailer Bağ*
Külleme (Erysiphe necator)
10 g / 100 L su 35 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 50 Trifloxystrobin

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

100 g, 150 g

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Çeltik, Domates, Elma, Karpuz, Kavun, Kayısı, Turunçgiller

Etmen Adı

Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina), Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae), Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Kahverengi leke hastalığı (Bremia lactucae), Karaleke (Venturia inaequalis), Kayısı sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen, Külleme (Erysiphe necator), Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)