THEORY®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/L Cyprodinil + 100 g/L Fludioxonil

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 300 ml, 500 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates (Sera)  Kurşuni  küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ Kurşuni küf: 1.ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Biber (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Hıyar (Sera), Kornişon (Sera) Beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.

Çilek (Tarla-Sera) Kurşuni küf:

1.ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açılınca,

2.ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açınca,

3.ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kiraz Çiçek monilyası:

1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Patlıcan (sera) kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün aralıklarla uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Domates

(Sera)

Sebzelerde Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 7 gün
Bağ* Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

125 ml/100 L su 3 gün
Biber

(Sera)

Sebzelerde Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 7 gün
Hıyar

(Sera)

Sebzelerde Beyaz çürüklük

(Sclerotinia sclerotiorum)

150 ml/100 L su 1 gün
Kornişon

(Sera)

Sebzelerde Beyaz çürüklük

(Sclerotinia sclerotiorum)

150 ml/100 L su 1 gün
Çilek

(Tarla-Sera)

Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 7 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Sclerotinia laxa)

100 ml/100 L su 7 gün
Patlıcan

(Sera)

Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.