Theory

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/L Cyprodinil + 100 g/L Fludioxonil

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml, 300 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Theory® iki farklı aktif maddenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş süspansiyon konsantre formülasyonunda sistemik ve kontak etkili bir fungisittir. Bu iki aktif maddeden biri olan fludioxonil, kontak etkili olup konidilerin çimlenmesini ve fungusun bitkiye penetrasyonunu engeller. Diğer etkili madde cyprodinil ise methionin biyosentezini engelleyerek, yapraklar ve meyveden hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınmaktadır. Bitkide hem aşağıdan yukarı ve hem de translaminar etki ile yaprakların bir yüzeyinden diğer yüzeyine hareket eder.

Uygulama Şekli

Kiraz Çiçek monilyası:

1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Domates (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ Kurşuni küf: 1. ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Biber (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Hıyar (Sera) Beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.

Çilek (Tarla-Sera) Kurşuni küf:

1.ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açılınca,

2.ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açınca,

3.ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Patlıcan (sera) kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün aralıklarla uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Birçok fungisit ile karışabilir ancak uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Theory Patlıcan
Kurşuni küf
150 ml / 100 L su 3 gün
Theory Kiraz
Monilya (Sclerotinia laxa)
100 ml / 100 L su 7 gün
Theory Hıyar
Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)
150 ml / 100 L su 1 gün
Theory Domates
Kurşuni küf
150 ml / 100 L su 7 gün
Theory Çilek
Kurşuni küf
150 ml / 100 L su 7 gün
Theory Biber
Kurşuni küf
150 ml / 100 L su 7 gün
Theory Bağ*
Kurşuni küf
125 ml / 100 L su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

150 g/L Cyprodinil + 100 g/L Fludioxonil

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

300 ml, 500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kiraz, Patlıcan

Etmen Adı

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum), Kurşuni küf, Monilya (Sclerotinia laxa)