THEORY®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/L Cyprodinil + 100 g/L Fludioxonil

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml, 300 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Theory®, iki farklı aktif maddenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş süspansiyon konsantre formülasyonunda sistemik ve kontak etkili bir fungisittir. Bu iki aktif maddeden biri olan fludioxonil, kontak etkili olup konidilerin çimlenmesini ve fungusun bitkiye penetrasyonunu engeller. Diğer etkili madde cyprodinil ise methionin biyosentezini engelleyerek, yapraklar ve meyveden hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınmaktadır. Bitkide hem aşağıdan yukarı ve hem de translaminar etki ile yaprakların bir yüzeyinden diğer yüzeyine hareket eder.

Kullanım Şekli

Domates (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ Kurşuni küf: 1. ilaçlamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Biber (Sera) Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Hıyar (Sera), Kornişon (Sera) Beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak ilaçlaması dikimden önce, yeşil aksam ilaçlaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanılmalıdır.

Çilek (Tarla-Sera) Kurşuni küf:

1.ilaçlama: İlk çiçeklerin %10’u açılınca,

2.ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açınca,

3.ilaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kiraz Çiçek monilyası:

1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Patlıcan (sera) kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün aralıklarla uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu  Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)
Domates (Sera) Sebzelerde Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)  

150 ml/100 L su 7 gün
Bağ* Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

125 ml/100 L su 3 gün
Biber (Sera) Sebzelerde Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 7 gün
Hıyar (Sera) Sebzelerde Beyaz çürüklük

(Sclerotinia sclerotiorum) 

150 ml/100 L su 1 gün
Kornişon (Sera) Sebzelerde Beyaz çürüklük

(Sclerotinia sclerotiorum) 

150 ml/100 L su 1 gün
Çilek (Tarla-Sera) Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 7 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Sclerotinia laxa)

100 ml/100 L su 7 gün
Patlıcan (Sera) Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

150 ml/100 L su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

150 g/L Cyprodinil + 100 g/L Fludioxonil

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

300 ml, 500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Çilek, Domates, Hıyar, Kiraz, Patlıcan

Etmen Adı

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum), Kurşuni küf, Monilya (Sclerotinia laxa)