TETROXY®

TETROXY®

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

Sarımtrak renkli tozun 1 gramı 800 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer 863,2 mg oksitetrasiklin hidroklorür içerir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

TETROXY Oral Çözelti Tozu, tavuk ve hindilerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen kronik solunum sistemi hastalığı (CRD), septisemi, solunum ve gastrointestinal sistem enfeksiyonlarının tedavisinde ve metaflaksisinde kullanılır. Metaflaktik kullanımdan önce sürüde hastalığın varlığından emin olunmalıdır.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Tavuk ve hindilerde farmakolojik doz 20 mg/kg canlı ağırlık/ gün’dür. Pratik olarak her 10.000 kg canlı ağırlık için 250 gram TETROXY Oral Çözelti Tozu hayvanların içme suyuna karıştırılarak kullanılır. İlaç uygulanmadan önce hayvanlar 2-3 saat susuz bırakılmalıdır. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalı ve tedaviye 3-5 gün devam edilmelidir.

Doğru dozajlama için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. İlaçlı suyun tüketimi, hayvanların klinik ve fizyolojik durumuna göre değişebilmektedir. Ürünün kullanılacağı günlük su tüketimi doğru hesaplanmalıdır. Ürünün hazırlanması sırasında kalibre edilmiş ekipmanlar kullanılmalıdır. İlaçlı su her 24 saatte yeniden hazırlanmalıdır. Ürünün hazırlanmasında 1 litre suya 300 gram ürün katılarak konsantre bir çözelti hazırlanmalı, daha sonra bu çözelti yeteri miktarda su ile seyreltilmelidir.

Diğer Bilgiler

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuk ve hindiler 7 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Yumurta için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 kg toz ihtiva eden 2.5 L’lik beyaz renkli kilitli kapaklı HDPE kavanoz şeklinde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.