Tasmet 50 WP

Tasmet 50 WP

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %50 Phosmet

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 1 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontak etkili bir insektisittir.

Uygulama Şekli

Elma ağ kurdu:Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elma iç kurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Meyve kahverengi akarına karşı mayıs ayından itibaren, 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda uygulama yapılmalıdır.

Elma yeşilyaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Elma gri yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden, popülasyonun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 2 bulaşık çiçek buketi veya 1-3 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kırmızı gal yaprakbitine karşı pembe tomurcuk veya çiçek taç yaprakları dökümü döneminden, popülasyonunun ¾’ü kanatlı forma dönüşünceye kadar 100 sürgünde 5 bulaşık sürgün veya 5-10 koloni görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Patates Böceğine karşı; Günlük ortalama 14-15C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 1. döle karşı uygulama yapılacakca, bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. 2. döle uygulama yapılması ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böeğinin neden olduğu %20 onraındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebiilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp 2. ve 3. dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığında, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yüksek asit veya alkali karakterli bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Tasmet 50 WP Şeftali
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)
150 g/100 l su, larva 14 gün
Tasmet 50 WP Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)
200 g/100 l su larva, ergin
Tasmet 50 WP Elma
Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubriocolus)
120 g/100 l su larva, ergin 14 gün
Tasmet 50 WP Elma
kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta)
150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Tasmet 50 WP Elma
Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi)
150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Tasmet 50 WP Elma
Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
150 g/100 l su, larva 14 gün
Tasmet 50 WP Elma
Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea)
150 g/100 l su nimf, ergin 14 gün
Tasmet 50 WP Elma
Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)
60 g/100 l su, larva 14 gün
Tasmet 50 WP Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
150 g/100 l su Yumurta, nimf, ergin 14 gün

Ek bilgi

Kategori

İnsektisitler

Aktif Madde

% 50 Phosmet

Ambalaj

1 kg

Bitki Adı

Armut, Elma, Patates, Şeftali

Etmen Adı

Armut psillidi (Cacopsylla pyri), Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus), Elma gri yaprakbiti (Dysaphis plantaginea), Elma iç kurdu (Cydia pomonella), Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi), Kırmızı gal yaprakbiti (Dysaphis devecta), Meyve kahverengi akarı (Bryobia rubriocolus), Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata), Şeftali güvesi (Anarsia lineatella)

Formulasyon

Islanabilir Toz (WP)