SUTRA® 50 CS

SUTRA® 50 CS

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/L Lambda-cyhalothrin

Formulasyon : Mikrokapsül Süspansiyon (CS)

Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma içkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C°’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: SUTRA 50 CS yaygın olarak kullanılan birçok ilaçla karışım halinde kullanılabilir. Ancak tüm ilaçlarla karışım durumu bilinmediğinden tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
*Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/da (Larva) 7 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml/100 L su (Larva) 3 gün
**Bağ Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su (Larva) 7 gün
Bağ maymuncuğu

(Otiorhnchus spp.)

25 ml/100 L su (Larva)
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da (Larva) 14 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml/da (Larva)
Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml/da (Larva)
Patates Bozkurt (Agrotis spp.) 40 ml / 100 L su 3 gün
Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineate)

40 ml/da

(Larva ve ergin)

Şeker

Pancarı

Şekerpancarı piresi

(Chaetocnema sp.)

25 ml/da (Ergin) 3 gün
Domates Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da (Larva) 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 50 ml/da (Ergin) 7 gün
Lahana Lahana yaprakgüvesi

(Plutella maculipennis)

25 ml/da (Larva) 2 gün
Hububat Kımıl

(Aelia rostrata)

 

 

45 ml/da

Kışlamış ergin, 2.ve 5. dönem nimf, yeni nesil ergin

1-3 dönem nimf

50 ml/da

Larva dönemi yeşil aksam uygulaması

14 gün
Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

20 ml/da

Satıh uygulaması

Zeytin Zeytin Sineği

(Bactocera oleae)

30 ml/100 L su çiçek nesli 3 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae) 15 ml/100 L su
Zeytin karakoşnili

(Saisetia oleae)

30 ml/100 L su (Larva)
Zeytin pamuklubiti

(Euphyllura olivina)

30 ml/100 L su

* Akdeniz bölgesinde kullanılmaz.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.