Sutra 50 CS

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Lambda-cyhalothrin

Formulasyon : CS (Kapsül süspansiyon)

Ambalaj : 1 lt,500 ml,250 ml

 

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Sutra 50 CS değme ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilaçlamanın zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapacak şekilde uygulanması gerekir.

Uygulama Şekli

Pamukta Yeşilkurta karşı; rastgele seçilen 3m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma İçkurdu: Elma içkurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelisinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundururak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden öldürmektir.

Bağ Salkım Güvesine karşı; Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin – uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün – derece, alacakaranlık sıcaklıkları üstüste 2 gün 15C üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün – derece, 3. dölde 1047 gün – dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcında olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verililr, her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçan kurduna karşı; ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Lahana yaprak güvesine karşı; tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her on adımda 1 bitki kontrol edilir, zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.
Ekin kanbur böceğinde; yüzey ilaçlaması yapılır.

Zeytin Güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir, ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde %10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne 1 ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’nunda canlı ‘yumurta + larva’ olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır, bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın dört yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dilşiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede 1., %90’nının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Birçok ilaçlama ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Sutra 50 CS Zeytin
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
30 ml/100 L su çiçek nesli 3 Gün
Sutra 50 CS Zeytin
Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina)
30 ml/100 L su 3 Gün
Sutra 50 CS Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
30 ml/100 lt su (Larva) 3 gün
Sutra 50 CS Zeytin
Zeytin güvesi (Prays oleae)
15 ml/100 lt.su 3 gün
Sutra 50 CS Şekerpancarı
Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.)
25 ml/da (Ergin) 3 Gün
Sutra 50 CS Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)
40 ml/da (Larva ve ergin) 3 Gün
Sutra 50 CS Patates
Bozkurt (Agrotis spp.)
40 ml / 100 l su 3 Gün
Sutra 50 CS Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
150 mg/ da (Larva) 7 gün
Sutra 50 CS Mısır
Mısır kurdu (Ostrina nubilalis)
30 ml/da (Larva) 14 gün
Sutra 50 CS Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.)
30 ml/da (Larva) 14 gün
Sutra 50 CS Mısır
Bozkurt (Agrotis spp.)
50 ml/da (Larva) 14 gün
Sutra 50 CS Lahana
Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis)
25 ml/da (Larva) 2 Gün
Sutra 50 CS Hububat
Kımıl (Aelia rostrata)
45 ml/da Kışlamış ergin, 2.ve 5. dönem nimf, yeni nesil ergin 1-3 dönem nimf 50 ml/da Larva dönemi yeşil aksam uygulaması 14 gün
Sutra 50 CS Hububat
Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)
20 ml / da Satıh uygulaması 14 gün
Sutra 50 CS Fındık
Fındık kurdu (Curcilio nucum)
50 ml / da (Ergin) 7 gün
Sutra 50 CS Elma
Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
20 ml /100 lt. su (Larva) 3 gün
Sutra 50 CS Domates
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
50 ml / da (Larva) 3 gün
Sutra 50 CS Bağ*
Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana)
20 ml/100 l su (Larva) 7 gün
Sutra 50 CS Bağ*
Bağ maymuncuğu (Otiorhnchus spp.)
25 ml/100 l su (Larva) 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

CS (Kapsül süspansiyon)

Ambalaj

1 l, 250 ml, 500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Fındık, Hububat, Lahana, Mısır, Pamuk, Patates, Şekerpancarı, Zeytin

Etmen Adı

Bağ maymuncuğu (Otiorhnchus spp.), Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana), Bozkurt (Agrotis spp.), Ekin kambur böceği (Zabrus spp.), Elma iç kurdu (Cydia pomonella), Fındık kurdu (Curcilio nucum), Kımıl (Aelia rostrata), Lahana yaprakgüvesi (Plutella maculipennis), Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.), Mısır kurdu (Ostrina nubilalis), Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata), Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.), Zeytin güvesi (Prays oleae), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae), Zeytin pamuklu biti (Euphyllura olivina), Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

Aktif Madde

50 g/l Lambda-cyhalothrin